Zamknij

Emerytura 2020: wiek, lata pracy. Kiedy przejść? Jaki staż pracy? [BRUTTO, NETTO]

Paweł Żurek
13.01.2020 14:41
Emerytura 2020: wiek, lata pracy. Kiedy przejść? Jaki staż pracy? [BRUTTO, NETTO]
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Po ilu latach pracy przejść na emeryturę w 2020?  Kiedy i w jakim wieku przejść na emeryturę w 2020 roku?  W tym artykule znajdziecie informacje, które pomogą podjąć Wam decyzję o dacie zakończenia pracy zawodowej.  Zamieszczamy m.in. szczegóły dot. wieku przejścia na emeryturę w Polsce, wymaganego stażu pracy, a także wysokości emerytury brutto i netto.

Poniżej sprawdzicie:

  •  W jakim wieku można przejść na emeryturę w 2020 roku?
  •   Ile lat pracy trzeba „mieć”, by przejść na emeryturę?
  •   Ile wynosi emerytura brutto i netto w 2020 roku?

Emerytura 2020: wiek

Jak czytamy na stronie Emerytura.gov.pl, emerytura to "świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osobom, które po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Celem świadczenia jest zabezpieczenie bytu tych osób. Emerytura przyznawana jest na wniosek lub – w określonych sytuacjach - z urzędu".  

Warunkiem otrzymania emerytury – poza osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – jest również udokumentowanie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia oraz rozwiązanie stosunku pracy.

By otrzymać emeryturę należy osiągnąć wiek emerytalny, który obecnie wynosi:

  •  60 lat lat dla kobiet
  • 65 lat dla mężczyzn

Emerytura 2020 netto: waloryzacja, wiek. Ile wyniesie emerytura w 2020 roku? [ BRUTTO, TABELA, ROK]

IKE: co to jest? Jak założyć i wypłacać pieniądze z indywidualnych kont emerytalnych?

Emerytura: lata pracy, staż pracy, ubezpieczenie

Minimalny staż pracy, który jest wymagany do tego, by odebrać emeryturę, określa ustawa w dniu 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   

Wynosi on obecnie:

  • 22 lata dla kobiet
  • 25 lat dla mężczyzn

Do minimalnego stażu pracy zaliczane są tzw. okresy składkowe i nieskładkowe:

  •  Okres składkowy zaliczający się do stażu pracy to czas, w którym jesteśmy zatrudnieni i płacimy składki emerytalne, np. z tytułu umowy o pracę.
  •  Okres nieskładkowy to czas, gdy pobieramy świadczenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjne, czy okresy urlopu wychowawczego. Do stażu pracy wlicza się okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Po spełnieniu obu ww. warunków można liczyć na emeryturę. Jej wysokość zależy od tego, jakie składki odprowadzaliśmy, gdy byliśmy zatrudnieni.

13 emerytura 2020: kiedy wypłata świadczenia? W jakim miesiącu otrzymamy trzynastkę? [DLA KOGO, BUDŻET]

Emerytura 2020: brutto i netto

Najniższa emerytura brutto w 2020 roku wyniesie 1200 złotych brutto. Wysokość minimalnej emerytury 2020 netto wyniesie ok. 1026.69 zł.

Płaca minimalna 2020 - BRUTTO i NETTO. Ile na rękę i ile wynosi stawka godzinowa?

Zagłosuj

Wiek emerytalny w Polsce jest..

Liczba głosów:

RadioZET.pl/PZ