Zamknij

Emerytura 2021: wiek, waloryzacja. Kiedy przejść na emeryturę w 2021 roku? [WIEK EMERYTALNY]

30.11.2020 17:09
Emerytura 2021: wiek, waloryzacja. Kiedy przejść na emeryturę w 2021 roku? [WIEK EMERYTALNY]
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytura 2020. Wysokość świadczenia, procent waloryzacji i wiek emerytalne są już znane. Sprawdzamy, ile wyniesie emerytura w 2021 roku.

Emerytura 2021: wiek. [WIEK EMERYTALNY W POLSCE]

Wiek emerytalny w Polsce dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 67 dla mężczyzn.

Do otrzymywania emerytury w 2021 roku uprawnia nas:

  • ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat - kobiety i 65 lat - mężczyźni),
  •  opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowego przynajmniej za 1 dzień
  • brak emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Pensja minimalna 2021: umowa zlecenie, umowa o dzieło. Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Emerytura 2021: kiedy przejść?

Minimalny staż pracy, który jest wymagany do tego, by odebrać emeryturę, określa ustawa w dniu 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   

Wynosi on obecnie:

  • 22 lata dla kobiet
  • 25 lat dla mężczyzn

Do minimalnego stażu pracy zaliczane są tzw. okresy składkowe i nieskładkowe:

  •  Okres składkowy zaliczający się do stażu pracy to czas, w którym jesteśmy zatrudnieni i płacimy składki emerytalne, np. z tytułu umowy o pracę.
  •  Okres nieskładkowy to czas, gdy pobieramy świadczenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjne, czy okresy urlopu wychowawczego. Do stażu pracy wlicza się okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Po spełnieniu obu ww. warunków można liczyć na emeryturę. Jej wysokość zależy od tego, jakie składki odprowadzaliśmy, gdy byliśmy zatrudnieni.

Minimalna emerytura 2021: NETTO. Ile wyniesie? Czy będzie trzynasta emerytura?

Emerytura 2021: waloryzacja [TABELA]

Waloryzację emerytur przeprowadza się co roku w marcu. Z założenia ma ona pomóc w dostosowaniu wysokości świadczenia w stosunku do inflacji.

W 2019 roku rząd zaproponował wskaźnik waloryzacji na poziomie gwarantowanym ustawowo, odpowiadającym inflacji powiększonej o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Szacunkowo, wyniesie on 3,84 proc.

 RadioZET.pl/PAB