Zamknij

Flaga Polski: jakie są oficjalne wymiary? Jak wieszać? Czy może wisieć pionowo? [Z ORŁEM, Z GODŁEM]

Paweł Żurek
06.11.2019 11:49
Flaga Polski jakie są oficjalne wymiary Jak wieszać Czy może wisieć cały rok [PIONOWO, WYMIARY, Z ORŁEM, Z GODŁEM]
fot. shutterstock

11 listopada tysiące Polaków wywiesza flagi Polski na okna i balkony. Jako, że narodowe barwy stanowią oficjalny symbol naszego kraju, sposób ich prezentacji nie jest dowolny. Sprawdzamy, jakie są oficjalne wymiary flagi, jak ją wywiesić, a także informujemy, kto i kiedy może użyć flagi z orłem, czyli godłem. 

Poniżej odpowiadamy na pytania, które najczęściej padają w kontekście wywieszenia flagi Polski:

  • Jakie są oficjalne wymiary flagi Polski?
  • Czy można wywieszać flagę pionowo?
  • Gdzie kupić flagę?
  • Czy można używać flagi z godłem/orłem?
  • Czy flaga może wisieć cały rok?

Flaga Polski: pionowo, w pionie, wymiary

Obecnie obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony.

Flaga Polski: jak wieszać? Jak powinna wisieć? [11 LISTOPADA, 3 MAJA]

Flagę Polski można wieszać poziomo (biały pas nad czerwonym). Można jednak także wieszać flagę w formie pionowej wstęg. Barwa biała powinna się wówczas znajdować po lewej stronie (widok z przodu).

Flaga Polski: z godłem czy bez? Z orłem czy bez?

Od 1955 dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane flagą państwową. Oprócz opisanej powyżej flagi biało-czerwonej istnieje także flaga z godłem Polski na białym prostokącie nazywana flagą państwową z godłem.

Flagę z godłem/ orłem mogą prezentować:

  • przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych,
  • cywilne lotniska i lądowiska,
  • cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą,
  • kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe
  • polskie statki morskie jako banderę, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje międzynarodowe.

Czy flaga Polski może wisieć cały rok?

Przepisy NIE stanowią, czy flaga Polski może wisieć cały rok.

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Art. 137 § 1 Kodeksu karnego w tym samym zakresie obejmuje ochroną godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny polski znak państwowy.

Art. 137 § 2 k.k reguluje kwestię znieważenia lub niszczenia flag lub innych znaków państwowych obcego państwa na terenie Polski. Ochrona prawna z tytułu art. 137 § 2 k.k ogranicza się do znaków wystawionych publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy. Zgodnie z tak zwaną klauzulą wzajemności z art. 138 § 1 k.k znaki państwa obcego na terenie Polski są objęte ochroną jedynie w przypadku gdy państwo obce zapewnia wzajemność.

Naruszenie przepisów o używaniu flagi Polski stanowi wykroczenie określone w art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń zagrożone karą aresztu lub grzywny.

RadioZET.pl/PZ