Zamknij

Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2020?

Paweł Żurek
04.06.2020 17:14
Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2020?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

To już pewne – w trakcie wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 28 czerwca, będzie możliwość głosowania korespondencyjnego. Ustawa, która reguluje sposoby oddawania głosów, została przegłosowana w Sejmie i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Jak głosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich?

Sposób przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego został opisany w ustawie o "szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych". Czytamy w niej, że:

 1. Wyborca może głosować korespondencyjnie
 2. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 12 dni przed wyborami, lub 5 jeśli podlegamy kwarantannie lub pozostajemy w izolacji.
 3. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
 4. Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię lub imiona, datę urodzenia, PESEL oraz wskazanie adresu.
 5. W przypadku wyborcy mieszkającego za granicą należy podać miejsce pobytu, numer ważnego polskiego paszportu.
 6. Niepełnosprawni wyborcy mogą zażądać nakładkę do karty sporządzoną w alfabecie Braille’a.
 7. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy drugiej tury.
 8. Pakiet wyborczy w kraju otrzymujemy nie później niż 5 dni przed dniem wyborów
 9. Konsul po otrzymaniu od właściwej komisji kart do głosowania wysyła pakiet wyborczy – jednak nie później niż 6 dni przed wyborami
 10. Wyborca może najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:
 • w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
 • w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Jak głosować w wyborach korespondencyjnych?

Każdy z wyborców, który zadeklaruje, że weźmie udział w głosowaniu korespondencyjnym, otrzyma pakiet. W jego skład wchodzi:

 • Koperta zwrotna
 • Karta do głosowania
 • Koperta na kartę do głosowania
 • Instrukcja głosowania korespondencyjnego
 • Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania
 • Ewentualnie – nakładka w alfabecie Braille’a

Wybory 2020: lista kandydatów

INSTRUKCJA: JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE? 

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę  wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula.

Wyborca:

 •  w przypadku głosowania w kraju – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy nadawczej skrzynki pocztowej
 •  w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesyła do właściwego konsula

Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych wypełnia kartę do głosowania bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

Wyborca może najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną:

 1.  w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy;
 2.  w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

.Koperty zwrotne dostarczane są przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych w godzinach głosowania.

Wyborca może w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Całą treść ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich można znaleźć tutaj: LINK

Wybory hybrydowe: co to znaczy? Czym są wybory hybrydowe? [ZASADY, 2020]

RadioZET.pl/orga.sejm.gov.pl