Zamknij

Komisja wojskowa: czy jest obowiązkowa? Na czym polega? Czy trzeba się rozbierać?

Paweł Żurek
03.02.2020 16:00
Komisja wojskowa: czy jest obowiązkowa? Na czym polega? Czy trzeba się rozbierać?
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Kwalifikacja wojskowa 2020 rozpocznie się już w lutym. Jedną z wątpliwości, które kandydaci mają przed badaniami, jest to, czy obecność na badaniach w trakcie komisji wojskowej jest obowiązkowa.  Odpowiedź na to i inne pytania znajdziecie poniżej.

U nas znajdziecie odpowiedzi na pytania:

 • Czy komisja wojskowa jest obowiązkowa?
 • Na czym polega komisja wojskowa?
 • Czy w trakcie komisji wojskowej trzeba się rozbierać?

Komisja wojskowa: czy jest obowiązkowa?

Obecność w trakcie komisji (oficjalnie: kwalifikacji wojskowej) jest

W 2020 roku przed komisją wojskową stanie około 215 tysięcy osób. 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 2001 roku (tzw. rocznik podstawowy), 
 • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 1999-2000, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1996-2001, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli  nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej mogą zostać wezwane również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu musi powiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznaczy nowy termin kwalifikacji wojskowej. 

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej:

Komisja wojskowa: na czym polega?

Kwalifikacja wojskowa to badanie, w trakcie którego lekarska komisja stwierdza, czy dany kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu krótkiej medycznej procedury każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii: A, B, D, E.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki

Szczegółowe informacje o terminach i miejscach prowadzania kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach, powiatach (miastach) zostaną podane do publicznej wiadomości 16 stycznia 2020 r. poprzez wywieszenie ogłoszeń. 

Komisja wojskowa 2020: kategorie, badania, rocznik, terminarz. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Komisja wojskowa 2020: wada wzroku. Na czym polega badanie wzroku?

Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w szkole i w pracy? Jak długo trwa kwalifikacja? [NIEOBECNOŚĆ W PRACY, URLOP]

Czy w trakcie komisji wojskowej trzeba się rozbierać?

W trakcie kwalifikacji wojskowej kandydaci są proszeni o rozebranie się do bielizny. Następnie komisja lekarska przeprowadza badania, m.in. wzroku i słuchu, a także sprawdza sprawność fizyczną.  

RadioZET.pl/PZ