Zamknij

Komisja wojskowa: czy jest wolne w szkole i w pracy? Jak długo trwa kwalifikacja? [2020, NIEOBECNOŚĆ W PRACY, URLOP]

Paweł Żurek
03.02.2020 16:00
Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w szkole i w pracy? Jak długo trwa kwalifikacja? [NIEOBECNOŚĆ W PRACY, URLOP]
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Komisja wojskowa: w tym roku na kwalifikację zostało wezwanych ponad 215 osób z całego kraju. Obecność na komisji dla wielu z nich wiąże się z opuszczeniem zajęć lub miejsca pracy. W tym miejscu sprawdzamy więc, czy w trakcie kwalifikacji wojskowej jest wolne w szkole, czy można usprawiedliwić nieobecność w pracy w trakcie badań kwalifikacyjnych, a także ile trwa komisja wojskowa 2020.

W tym tekście informujemy:

  • Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w szkole?
  • Komisja wojskowa 2020:  jak usprawiedliwić nieobecność w pracy? Jak otrzymać urlop na komisję wojskową?
  • Komisja wojskowa 2020: ile trwa? Jak długo trwa?

Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w szkole?

W trakcie komisji wojskowej uczniowie są zwolnieni z uczestnictwa w lekcjach. To, czy mają w dzień kwalifikacji wolne od jakichkolwiek zajęć zależy od dyrekcji, nauczycieli lub planu lekcji.

Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w pracy? Jak usprawiedliwić? [NIEOBECNOŚĆ, URLOP NA KOMISJĘ WOJSKOWĄ]

Jeśli pracownik stawia się przed komisją wojskową jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Przysługuje mu urlop na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Oto przepisy wypisane z powyższego rozporządzenia: 

  • § 5. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.
  • § 16. 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.
  • 2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej:

Komisja wojskowa 2020: ile trwa? Jak długo trwa?

Kwalifikacja wojskowa razem z oczekiwaniem na naszą kolej i samym badaniem może potrwać nawet około godzinę. Same procedury przed komisją wojskową są dość krótkie – zajmują ok. 10 minut.

Lekarze z powiatowej komisji lekarskiej zbadają:

  • wzrok 
  • wagę
  • wzrost
  • ciśnienie

Komisja wojskowa: co badają? Co jest badane? 

Komisja wojskowa dla dziewczyn: na czym polega, kiedy będzie? [DATA, BADANIA, TERMINARZ]

Zagłosuj

Uważasz, że kwalifikacja wojskowa jest potrzebna?

Liczba głosów:

 RadioZET.pl/www.podatki.biz/zapytaj.onet.pl/PZ