Zamknij

Koronka do Miłosierdzia Bożego: jak odmawiać [ŚPIEWANA, OBIETNICE, DO MATKI BOŻEJ]

Paweł Żurek
09.10.2019 13:21
Koronka do Miłosierdzia Bożego: jak odmawiać [ŚPIEWANA, OBIETNICE, DO MATKI BOŻEJ]
fot. pixabay.com

Koronka do Miłosierdzia Bożego, odmawiana przez wiernych o godzinie 15, to modlitwa, którą św. Faustynie podyktował sam Jezus Chrystus w trakcie objawień. Z tego powodu, w kościele przypomina się ją przy wielu okazjach. Sprawdza, jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a także jak wygląda jej wersja śpiewana. 

Koronka do Miłosierdzia Bożego: co to jest? [HISTORIA]

Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa poświęcona tajemnicy Bożego Miłosierdzia, pełnej łagodności i przebaczenia miłości Boga do grzeszników.

Jak każda koronka, jest ona zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, liczonych przy pomocy paciorków, takich samych jak te, których używa się w różańcu. W centrum tej modlitwy znajduje się tajemnica misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Modlący się koronką do Bożego miłosierdzia odwołują się do tej Tajemnicy, jak do źródła łaski Bożej, uzdrawiającej świat i poszczególne osoby z grzechu i stanu oddalenia od Boga.

 Koronka do Bożego Miłosierdzia, która w kościele jest najbardziej rozpowszechniona, została przekazana przez s. Faustynę. Inna, która była znana już pod koniec XIX wieku, weszła do użycia w przerobionej wersji w Kościele mariawitów.

Koronkę tę Jezus Chrystus przekazał w prywatnym objawieniu św. Siostrze Faustynie Kowalskiej 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie. Jest ona jedną z praktycznych, modlitewnych dróg wprowadzenia w życie Kościoła orędzia o Bożym miłosierdziu, opisanego przez Siostrę w Dzienniczku.

Zmartwychwstały Jezus udziela z chwalebnej rany swego Serca wodę i krew – sakramentalne znaki oczyszczenia z grzechu i nowego życia (por. J 19, 34; 1J 5,6–8). Odmawiana indywidualnie i wspólnotowo wobec tak kontemplowanego Chrystusa, koronka ma pomóc chrześcijanom pojednać się z Bogiem, nawrócić się i otrzymać dar łaski, wzbudzającej w nich ufność do Boga. Jezus powiedział Faustynie, że miłosierdzie jest największym atrybutem Boga i jest większe niż Jego sprawiedliwość. Ale też, że doczesność jest czasem odwoływania się do Bożego miłosierdzia, tak by przygotować się na dzień Sądu Ostatecznego, który będzie dniem sprawiedliwości. 

>>  Nowenna pompejańska: co to jest? Jak odmawiać? [HARMONOGRAM, KROK PO KROKU, OPINIE KOŚCIOŁA]

>>  Tajemnice różańca: chwalebne, radosne, bolesne, światła - jak się odmawia? [DNI, CZĘŚCI]

Koronka do Miłosierdzia Bożego: jak odmawiać?

Zgodnie z Dzienniczkiem św. Faustyny Kowalskiej, koronka wygląda następująco:

Na początku odmawia się:

 • Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (×1):

 • Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (×10):

 • Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (×3):

 • Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Często na zakończenie koronki odmawia się również:

 • O, Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie
 • Jezu ufam Tobie (×3)
 • Święta Faustyno – módl się za nami i za całym światem (×1).

Koronkę najczęściej odmawia się codziennie o godz. 15:00 – o tej godzinie bowiem zmarł Chrystus, a z jego boku wytrysnęła Krew i Woda.

 • Dzień pierwszy – cała ludzkość, w szczególności grzesznicy.
 • Dzień drugi – duchowni: biskupi, księża i osoby konsekrowane.
 • Dzień trzeci – ludzie pobożni i wierni Bogu.
 • Dzień czwarty – za niewierzących i nieznających jeszcze Jezusa.
 • Dzień piąty – za heretyków oraz schizmatyków.
 • Dzień szósty – za osoby „ciche i pokorne” i za małe dzieci.
 • Dzień siódmy – za ludzi, którzy szczególnie czczą Boże miłosierdzie.
 • Dzień ósmy – za dusze w czyśćcu.
 • Dzień dziewiąty – za osoby letnie i zobojętniałe.

Koronka do Miłosierdzia Bożego: śpiewana [OBIETNICE]

Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele jest odmawiana na kilka sposób, w tym np. w wersji śpiewanej. Jej tekst jest wówczas w niewielkim stopniu zmieniony. Koronka jest śpiewana np. w trakcie nabożeństw z udziałem zespołów.

W trakcie objawień, Pan Jezus złożył siostrze Faustynie obietnice dot. błogosławieństw, które spotkają wszystkich odmawiających Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 • Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat – Dzienniczek św. Siostry Faustyny 699
 • Każdą duszę, która odmawiać będzie tę koronkę, bronię w godzinie śmierci jako swej chwały. (...) Kiedy przy konającym inni odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę – Dzienniczek św. Siostry Faustyny 811
 • O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę – Dzienniczek św. Siostry Faustyny 848

>>  Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019: październik. Co to jest, jak obchodzić? [LOGO]

Koronka: do ran Chrystusa, do Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Bożej

Koronka do Miłosierdzia Bożego to nie jedyna modlitwa, którą odmawia się w podobny sposób, czyli na różańcu, powtarzając odpowiednie wezwania. Kościół modli się także koronkami: do ran Chrystusa, Najświętszego Serca Jezusowego, Matki Boskiej Bolesnej, Krwi Chrystusa, czy Matki Bożej.

RadioZET.pl/PZ