Zamknij

Kredyt studencki 2017: jak dostać, gdzie złożyć i wypełnić wniosek?

Redakcja
25.09.2017 12:35
Kredyt studencki 2017: jak dostać, gdzie złożyć i wypełnić wniosek?
fot. pixabay.com

Kredyt studencki 2017 - jak dostać dodatkowe pieniądze na studiach? To dobre rozwiązanie dla osób, które rozpoczną naukę na uczelni wyższej lub już studiują, bo kredyt spłaca się dopiero 2 lata po skończeniu studiów. Sprawdzamy, jak ubiegać się o kredyt studencki 2017 oraz gdzie i jak składać wnioski.

Kredyt studencki 2017 - jak dostać, jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć? Kredyt dla studentów to niskooprocentowane świadczenie dla osób, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę na uczelniach wyższych. Spłata kredytu rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje: jak ubiegać się o kredyt studencki 2017, gdzie wziąć i jak wypełnić wniosek.

Kredyt studencki 2017 - jak dostać?

Kredyt studencki 2017/2018 mogą otrzymać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Dotyczy to studentów uczelni publicznych i niepublicznych, studiujących w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także studentów studiów doktoranckich. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2000 zł - o poręczenie kredytu w 90%. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Zobacz także

Kredyt studencki 2017: jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek?

Kredytu udzielają banki: PKO Bank Polski, Banku PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank i w ich oddziałach można składać wnioski. Lista dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o kredyt studencki 2017, zawiera:

  • wniosek o kredyt studencki, który należy złożyć w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że jesteś studentem lub dokument potwierdzający Twój udział w rekrutacji na daną uczelnię (pobierz zaświadczenie o odbywaniu studiów)
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu (najczęściej są to zaświadczenia od pracodawców poręczycieli)

Zobacz także

Wszystkie potrzebne dokumenty i wnioski o kredyt studencki 2017 znajdują się na stronach banków, które udzielają kredytów dla studentów:

Wszystkie dokumenty i wniosek o kredyt studencki 2017 należy składać do 20 października 2017 w wybranym oddziale banku. Oprocentowanie kredytu to obecnie 0,875%, czyli połowa stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi 1,75%. Kredyt jest udzielany na okres studiów (nie dłużej niż przez 6 lat, w przypadku doktorantów może być przedłużony maksymalnie o 4 lata), a miesięczna rata wynosi od 400 do nawet 1000 złotych.

RadioZET.pl/nauka.gov.pl/kontostudenta.pl/KP