Kredyt studencki 2017: PKO - warunki przyznawania kredytu na studiach

25.09.2017 14:55

Kredyt studencki 2017 w PKO BP to jedna z najczęściej wybieranych opcji przez studentów. Do wyboru są także Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A. Sprawdzamy najważniejsze informacje oraz jakie są warunki przyznawania kredytu dla studentów w PKO Banku Polskim.

Kredyt studencki 2017: PKO - warunki przyznawania kredytu na studiach fot. pixabay.com

Kredyt studencki 2017 w PKO BP - warunki przyznawania pieniędzy na studiach. Zebraliśmy wszystko, co musisz wiedzieć, jeśli chcesz ubiegać się o kredyt studencki 2017 PKO BP - warunki, wniosek, dokumenty, terminy i inne informacje.

KREDYT STUDENCKI 2017: PKO - WARUNKI

Wysokość miesięcznej raty kredytu w roku 2017/2018 wynosi 400, 600, 800 albo 1000 zł. Kredyt dla studentów może być przeznaczony na dowolny cel. Może on zostać częściowo umorzony np. w przypadku ukończenia studiów w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. Kredyt mogą otrzymać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Dotyczy to nie tylko studentów uczelni publicznych, ale również niepublicznych. Nie ma znaczenia, czy osoba studiuje w systemie dziennym, wieczorowym czy zaocznym. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2000 zł - o poręczenie kredytu w 90%. Kredyt przeznaczony jest dla studentów, którzy spełniają ponadto następujące warunki:

  • przedstawią akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • udokumentują dochód na osobę w rodzinie studenta

Wniosek i dokumenty: kredyt studencki 2017 - PKO BP

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki 2017 składa w oddziale PKO Banku Polskiego:

  • dokument potwierdzający przyjęcie na studia albo studia doktoranckie lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji
  • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie studenta lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie w ubiegłym roku, dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta (dochody uzyskane w ostatnim roku podatkowym potwierdzone przez urząd skarbowy, inny urząd lub instytucję)
  • wniosek o udzielenie kredytu studenckiego 2017
  • zaświadczenie o studiach z uczelni/jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie  potwierdzające , że wnioskodawca jest studentem lub uczestnikiem studiów doktoranckich

Wniosek o kredyt studencki można otrzymać w wybranym oddziale banku lub wydrukować ze strony internetowej PKO. Dokumenty należy złożyć do 20 października 2017 roku. Spłata kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej.

RadioZET.pl/pkobp.pl/nauka.gov.pl/KP

Oceń