Zamknij

Kwalifikacja wojskowa: co to jest, na czym polega? [KATEGORIE]

Paweł Żurek
03.02.2020 16:20
Kwalifikacja wojskowa: co to jest, na czym polega? [DEFINICJA, KATEGORIE]
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Kwalifikacja wojskowa 2020, nazywana powszechnie komisją wojskową, rozpocznie się już  na początku lutego. W tym miejscu sprawdzamy co to jest kwalifikacja, na czym polega, jakie kategorie można otrzymać i jaka jest jej definicja.

Poniżej sprawdzany:

  • Co to jest kwalifikacja wojskowa?
  • Na czym polega kwalifikacja?
  • Jaka jest definicja kwalifikacji wojskowej?
  • Jakie kategorie można otrzymać w trakcie kwalifikacji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa: co to jest? [DEFINICJA]

Kwalifikacja wojskowa, przez wielu nazywana komisją wojskową, to badanie, w trakcie którego jest wydawana ocena przydatności młodych mężczyzn do służby wojskowej. Jej nazwa została ustanowiona w 2009 roku. Początkowo, kwalifikacja była nazywana „poborem”, jednak ze względu na liczne nieporozumienia (rozumiano pobór jako obowiązek służby w wojsku, który wówczas już nie obowiązywał) zmieniono jego nazwę na kwalifikację.

Komisja wojskowa Warszawa: 2020. Gdzie i kiedy będzie? [DATA, TERMIN]

Komisja wojskowa 2020: kategorie, badania, rocznik, terminarz. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?

Na czym polega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to badanie, w trakcie którego lekarska komisja stwierdza, czy dany kandydat nadaje się do służby w wojsku. Po spełnieniu krótkiej medycznej procedury każdy otrzymuje jedną z czterech kategorii.

Kwalifikacja wojskowa: co wyklucza ze służby w wojsku?

Komisja wojskowa 2020: wada wzroku. Na czym polega badanie wzroku?

Komisja wojskowa 2020: czy jest wolne w szkole i w pracy? Jak długo trwa kwalifikacja? [NIEOBECNOŚĆ W PRACY, URLOP]

Kwalifikacja wojskowa 2020: kategorie

 Po przeprowadzonych badaniach komisja lekarska kwalifikacji wojskowej, może orzec jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: 

  •     kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie. Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
  •  kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokuje odzyskanie zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
  •   kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, 
  •  kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Kategorie zdolności do służby w wojsku określają powiatowe komisje lekarskie, na podstawie przeprowadzanych badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawionej przez osobę poddawaną badaniu.

Z tego powodu należy pamiętać o o zabraniu ze sobą i przedstawieniu komisji lekarskiej dokumentacji medycznej którą dysponujemy. W sytuacji, gdy na tej podstawie, komisja lekarska nie jest w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej, może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. 

Więcej informacji o kwalifikacji wojskowej:

Zagłosuj

Uważasz, że kwalifikacja wojskowa jest potrzebna?

Liczba głosów:

RadioZET.pl/PZ