Zamknij

Matura 2021: zasady, zakres materiału. Nowe zasady obowiązujące na maturze 2021

19.11.2020 16:07
Matura 2021: zasady, zakres materiału. Jakie będą nowe zasady obowiązujące na maturze 2021?
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/East News

Matura 2021. Minister edukacji i nauki ogłosił, że zakres materiału, który trzeba opanować przed egzaminem dojrzałości, zostanie zmniejszony. – Uczniowie nie byli w stanie zdobyć tak dużej wiedzy, jaką zdobyliby, gdyby nauka odbywała się normalnie, w systemie stacjonarnym i przez cały czas - argumentował szef resortu. Sprawdzamy, jakie będą nowe zasady zdawania matury.

 

Matura 2021: zasady. Jakie będą zasady zdawania matury 2021?

Zasady zdawania matury 2021 zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym egzaminów zewnętrznych. O podpisaniu nowelizacji tego dokumentu, zawierającej zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, MEN poinformowało w środę na swojej stronie internetowej. Do noweli dołączono dwa załączniki zawierające wymagania egzaminacyjne.

Jakie zmiany w trakcie zdawania matury zostały wprowadzone? 

  • Zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego: „część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną" 
  • zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
  • umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu 
  • zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matura 2021: kiedy będzie? Data, terminy, harmonogram [EGZAMINY MATURALNE CKE]

Matura 2021: nowe zasady [ZAKRES MATERIAŁU]

Minister edukacji poinformował, że nowe zasady zdawania matury 2021 opracowywali eksperci, którzy pracowali nad obowiązującymi podstawami programowymi.

- W skład każdej grupy wchodził przedstawiciel nauczycieli, świata akademickiego i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Teraz na tej podstawie CKE przygotuje arkusze egzaminacyjne z egzaminami, których zakres przedmiotowy i zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu będzie ograniczony o 20-30 proc. Będzie to zmiana jednorazowa, obowiązująca tylko na egzaminach w przyszłym roku - przekazał minister.

Matury 2021 - TERMINY: kiedy matura pisemna i ustna? [DATA, HARMONOGRAM CKE]

Część zmian na maturze 2021:

  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów;
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Informator dot. matury 2021 można znaleźć klikając w ten link - FORMUŁA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 2021. 

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

RadioZET.pl/CKE/PAB