Zamknij

Mąż zaufania: wybory 2020. Co robi, kto to jest, jak nim zostać? [WYNAGRODZENIE, DIETA]

03.07.2020 17:59
Mąż zaufania: wybory 2020. Co robi, kto to jest, jak nim zostać? [WYNAGRODZENIE, DIETA]
fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Kim jest mąż zaufania i jakie są jego prawa i obowiązki? Osoby pełniące tę funkcję są obecne w komisjach wyborczych w trakcie głosowania. Sprawdzamy, czym dokładnie zajmuje się mąż zaufania.

Mąż zaufania: WYBORY 2020. Kto to jest?

Mężowie zaufania w wyborach są reprezentantami komitetów wyborczych w komisjach.

Komitety wyborcze mają prawo powołać męża zaufania w wyborach samorządowych, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego oraz prezydenckich we wszystkich lokalach wyborczych i we wszystkich komisjach każdego szczebla, aż do krajowego włącznie.

Zgodnie z art. 103a § 1 kodeksu wyborczego każdy pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego upoważniona może wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej obwodowej komisji wyborczej. 

Mąż zaufania: PRAWA I OBOWIĄZKI

Mężowi zaufania przysługuje zgodnie z prawem, wniesienie uwag i zastrzeżeń do protokołu z przebiegu wyborów, sporządzanego przez komisję. Nie może on jednak wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom w głosowaniu ani udzielać im wyjaśnień.

Więcej o prawach i obowiązkach męża zaufania mówi kodeks wyborczy (Art. 103b. § 1). Mąż zaufania ma prawo:

  • być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, w szczególności być obecny przy przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą, przekazywaniu danych z protokołu przez rejonową komisję wyborczą, sprawdzaniu pod względem arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania przez pełnomocników, o których mowa w art. 173, oraz sprawdzaniu prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wprowadzania danych do sieci elektronicznego przesyłania danych;
  • być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu
  • wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów
  • być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia.

Sprawdź: Rafał Trzaskowski. Program wyborczy

Sprawdź: Andrzej Duda: Program wyborczy 

Mąż zaufania w wyborach: co robi? Jak zostać mężem zaufania? 

 Zadaniem mężów zaufania jest obserwowanie przebiegu wyborów ze szczególnym uczuleniem na ewentualne naruszenia procedur  mogących narazić na utratę głosów przez desygnującego ich kandydata.

Mężowie zaufania otrzymują od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) zaświadczenia, opracowane przez Państwową Komisję Wyborczą zezwalające na wstęp do pomieszczeń komisji wyborczej, także w czasie obliczania głosów.

Zobacz też:

 Małgorzata Trzaskowska. Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

Agata Kornhauser-Duda. Sylwetka pierwszej damy

Mąż zaufania: wynagrodzenie [WYBORY PREZYDENCKIE]

Mężowie zaufania nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.

RadioZET.pl/PAB