Zamknij

Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Kiedy i gdzie obowiązuje nauczanie hybrydowe?

21.10.2020 13:30
Nauka hybrydowa: co to jest, na czym polega? Czy zostanie wprowadzona od września?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Nauka hybrydowa zostanie wprowadzona w szkołach, które znajdują się na terenie powiatów w strefie żółtej - ogłosił 15 października minister zdrowia.  Placówki w strefie czerwonej muszą za to rozpocząć lekcje zdalne.  Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik dla dyrektorów szkół, w którym instruuje jak organizować lekcje w nowym trybie nauczania.  Najważniejsze wytyczne resortu znajdziecie poniżej.

Nauka hybrydowa : na czym polega? Kiedy i gdzie została wprowadzona?

Najprościej mówiąc, nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. Taka forma organizowania zajęć ma być wprowadzana w szkołach, które znajdują w miejscach, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus, a szczególnie w tzw. strefach żółtych i czerwonych. 

Nowe zasady bezpieczeństwa w szkołach od 17 października:

 Strefa żółta:  szkoły wyższe i szkoły ponadpodstawowe mają funkcjonować w trybie hybrydowym, czyli zajęcia będą prowadzone częściowo na uczelni lub w szkole, a częściowo zdalnie

Strefa czerwona: szkoły wyższe i szkoły ponadpodstawowe mają pracować wyłącznie zdalnie. Ma to obowiązywać od soboty 17 października.

Szkoły podstawowe i przedszkola mają pracować jak dotąd.

Czy jest możliwe wprowadzenie w pełni nauki zdalnej, w tym w najmłodszych klasach szkół podstawowych? Premier Mateusz Morawiecki: - Tak, jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa rozważamy wszelkie scenariusze, aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych. Dlatego, że on jednocześnie oznacza bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców tych najmłodszych dzieci i dlatego przedszkola, klasy od I do IV, klasy w ogóle szkół podstawowych, na dzień dzisiejszy chcemy jak najdłużej chronić przed trybem zdalnym.

Czy będą zmiany w podstawach programowych? - Tak. Minister edukacji będzie w najbliższym czasie prezentował plany i informacje dotyczące lżejszego programu nauczania. Lżejszego, po to, żeby oddać - że tak powiem - sprawiedliwość tym, którzy starają się rzetelnie uczyć, ale wiedzą doskonale, że nauka przez internet jest dużo mniej efektywna, jest trudniejsza niż nauka bezpośrednia. Dlatego tych kilka tygodni przed nami w szkołach średnich, tak czy owak, będzie bardzo trudnych, ale postaramy się zmienić podstawy programowe, po to, aby mniej wymagać w związku z tym, że ta nauka jest inna  -  PMM. 

Zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej. Źródło: Facebook Kancelarii Premiera

Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie żółtej od 17 października

Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej. Źródło: Facebook Kancelarii Premiera

Nowe zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej od 17 października

Czy w szkole obowiązują maseczki? ROK SZKOLNY 2020/21 [STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA]

Nauka hybrydowa: kiedy i gdzie zostanie wprowadzona?

Szef rządu poinformował na czwartkowej konferencji prasowej o wprowadzeniu nowych obostrzeń w strefie żółtej i czerwonej. Przekazał, że w strefie żółtej szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. 

Z kolei w strefie czerwonej szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Ograniczenie zajęć w szkołach pozwoli zmniejszyć liczbę interakcji i ograniczy rozprzestrzenianie się wirusa - skomentował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia mówił, że wprowadzając nowe obostrzenia rząd kierował się potrzebą ograniczenia liczby interakcji społecznych.

- Mamy nadzieję, że te działania które podejmujemy w zakresie edukacji, czyli w strefach żółtych hybrydowe nauczanie na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych, a w czerwonych strefach, których jest 152, nauczanie zdalne, to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szans do rozprzestrzeniania się - stwierdził minister zdrowia. Zaznaczył, że nie chodzi wyłącznie o pobyt dzieci i młodzieży w szkołach, ale też o transport i przemieszczanie się. - Aby liczbę tych interakcji jeszcze zmniejszyć, apelujemy, zostańcie w domu - mówił Niedzielski. Dodał, że apel kieruje przede wszystkim do seniorów.

Nauka hybrydowa: co to jest?

Wytyczne dot. nauki hybrydowej podało już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak poinformował resort, poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół.

Na czym ma polegać nauka hybrydowa? Poniżej zamieszczamy najważniejsze zalecenia:

 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
 2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga 
  w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.
 4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
 5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
 6. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej:

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
 2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy 
  z poszczególnych przedmiotów.
 3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, 
  lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej 
  np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 7. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 
  w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 13. Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.

 Cały dokument z wytycznymi MEN znajdziecie w linku poniżej. 

Wytyczne MEN dot. nauki hybrydowej i zdalnej - LINK. Cały dokument jest dostępny do pobrania na samym dole strony

Rok szkolny 2020/21: KORONAWIRUS. Czy od nowego roku będą lekcje zdalne?

RadioZET.pl/PAP/PAB