Zamknij

Odrzucenie poprawek Senatu przez Sejm: ile trzeba głosów? Jak się odbywa odrzucanie poprawek Senatu? [WETO]

Paweł Żurek
14.10.2019 16:09
Odrzucenie poprawek Senatu przez Sejm: ile trzeba głosów? Jak się odbywa odrzucanie poprawek Senatu? [WETO]
fot. Piotr Molecki/East News

Odrzucanie poprawek Senatu przez Sejm w tej kadencji polskiego parlamentu może stać się normą. Wszystko przez to, że większość w Sejmie będzie miało PiS, a w Senacie najprawdopodobniej zdobędą ją partie opozycyjne - KO i PSL. Sprawdzamy, jak odbywa się odrzucanie poprawek i weta Senatu, a także ile trzeba głosów, by tego dokonać. 

Temat odrzucenia senackich poprawek do ustaw w tej kadencji polskiego parlamentu będzie przywoływany jeszcze nie raz. Wszystko przez to, że PiS, które będzie miało większość w Sejmie straciło ją w Senacie. W wyższej izbie parlamentu, na 100 zasiadających senatorów, przynajmniej 51 nie będzie z PiS. Dlatego niemal pewne jest, że PiS będzie chciało odrzucać przyszłe poprawki senatorów z opozycji do swoich ustaw.

>>  Senat 2019: wyniki głosowania [PODZIAŁ MANDATÓW, NOWI SENATORZY]

Odrzucenie poprawek senatu: jak się odbywa?

Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak i wniosek o odrzucenie ustawy, bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jak wygląda procedura odrzucenia poprawek Senatu do sejmowych ustaw? Pokazujemy od początku cały proces legislacyjny:

• Po otrzymaniu ustawy uchwalonej przez Sejm Marszałek Senatu kieruje ją do odpowiednich problemowo komisji senackich (jednej lub kilku)
• Komisje mają w terminie nie dłuższym niż 18 dni przeanalizować ją i opracować projekt stanowiska Senatu w sprawie ustawy
• Następnie, na posiedzeniu Senatu odbywa się debata i głosowanie, a w jej efekcie Senat podejmuje uchwałę.
• Uchwała może zawierać wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian (wtedy jest przekazywana Prezydentowi do podpisu)
• Uchwała może też zawierać wniosek o jej odrzucenie w całości lub wprowadzenie poprawek (wtedy ustawa jest przekazywana ponownie do Sejmu)
• W przypadku ustaw zwykłych, Senat ma 30 dni na podjęcie decyzji. W przypadku pilnych – 14, a budżetu – 20.

• Jeżeli Senat podejmie w terminie uchwałę zawierającą poprawki do ustawy uchwalonej przez Sejm lub odrzucającą ustawę w całości, jest ona kierowana przez Marszałka Sejmu pod obrady komisji, która wcześniej zajmowała się pracami nad tą ustawą. Komisja, przy udziale senatora sprawozdawcy, dyskutuje nad stanowiskiem Senatu i przedstawia sprawozdanie, w którym wnioskuje o przyjęcie senackich poprawek w całości lub części, bądź też ich odrzucenie.
• Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia (7 dni w przypadku ustaw pilnych i ustawy budżetowej) i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
• Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i z umotywowanym wnioskiem przekazać ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto ustawodawcze), co powoduje, że zajmie się nią ponownie Sejm (ale już nie Senat)

Odrzucenie poprawek Senatu przez Sejm: ile trzeba głosów?

Poprawki Senatu może odrzucić Sejm. Potrzebna jest do tego bezwzględna większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i „wstrzymujących się”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeżeli jednak nie będzie takiej większości, ostateczny tekst ustawy będzie zawierał treść uwzględniającą poprawki Senatu. Natomiast w przypadku głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upadła i nie stanie się obowiązującym prawem.

Po rozpatrzeniu stanowiska Senatu, Marszałek Sejmu przekazuje ustawę do podpisu Prezydentowi RP.

Odnośnie odrzucania poprawek Senatu przez Sejm Konstytucja mówi: Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Senat 2019: podział mandatów

Już wiadomo, że podział mandatów w Senacie będzie niekorzystny dla zwycięzcy wyborów – Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca straciła większość w wyższej izbie parlamentu: 51 ze 100 mandatów otrzymają bowiem kandydaci z KO i PSL-u.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019: do Sejmu i Senatu: 

Programy partii:

RadioZET.pl/opis.sejm.gov.pl/PZ