Zamknij

Odwołanie do OKE - jak, gdzie i do kiedy można składać?

Redakcja
03.07.2018 12:15
Jak odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego? Wzory podań
fot. pixabay.com

Jak, gdzie i do kiedy można składać odwołanie do OKE? Co robić, kiedy nie zgadzasz się z wynikiem matury? Podajemy wszystkie najważniejsze informacje i terminy złożenia odwołania o wgląd do egzaminu maturalnego i pozostałych etapów postępowania.

Odwołanie do OKE od wyniku matury to dla absolwentów szkół średnich szansa, aby upewnić się, czy egzamin został oceniony prawidłowo. Jak odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego? Podajemy wszystkie najważniejsze informacje i wzory podań.

Jak odwołać się od wyniku matury?

Pierwszym etapem odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego jest złożenie podania o wgląd do pracy do odpowiedniej dla danego województwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Można je wysłać pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną lub faksem, a także złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Maturzysta ma prawo do wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Miejsce i czas wskazuje dyrektor OKE. Absolwent na swoje podanie dostanie odpowiedź w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu, gdy komisja otrzyma dokument. Co ważne, na spotkanie dotyczące wglądu do pracy należy stawić się osobiście.

Odwołanie do OKE - do kiedy można składać?

Jeśli maturzysta po obejrzeniu swojej pracy ma wątpliwości, czy została ona prawidłowo oceniona, może następnie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. Tu trzeba się pospieszyć - na złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem absolwent ma tylko 2 dni od momentu wglądu do pracy. Gdy komisja otrzyma podanie, w ciągu 14 dni roboczych maturzysta otrzyma odpowiedź.

Gdzie złożyć odwołanie do OKE od wyniku egzaminu maturalnego?

Od 2017 roku istnieje jeszcze jedna możliwość dla maturzystów, którzy chcą zweryfikować wyniki swoich egzaminów maturalnych. W ciągu kolejnych 7 dni po uzyskaniu wyniku weryfikacji sumy punktów absolwent może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jest to jednak ostateczność w sprawie odwołania od wyniku egzaminu maturalnego do OKE. Od tej decyzji nie przysługuje już możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i musi zostać rozpatrzone w terminie 28 dni od dnia przekazania go.

OKE - wzór odwołania od wyników matury

Wzór odwołania od wyników matury, a także wniosek o wgląd do pracy i wszystkich innych wniosków, które mogą przydać się maturzyście w przypadku odwołania od wyniku matury do OKE, znajdują się na stronach odpowiednich dla naszego województwa.

Podajemy spis wszystkich linków, które mogą przydać się absolwentowi:

OKE Poznań

- strona internetowa

Województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie

OKE Wrocław

- strona internetowa

Województwa: dolnośląskie, opolskie

OKE Jaworzno

- strona internetowa

Województwa: śląskie

OKE Gdańsk 

strona internetowa

Województwa: pomorskie, kujawskopomorskie

OKE Łódź

 - strona internetowa

Województwa: łódzkie, świętokrzyskie

OKE Kraków

 - strona internetowa

Województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie

OKE Warszawa

strona internetowa

Województwa: mazowieckie

OKE Łomża

strona internetowa

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

Choć odwołanie do OKE od wyniku matury wydaje się trudne, warto to zrobić. Kilka punktów może zaważyć o tym, czy dostaniemy się na wymarzony kierunek studiów. Jeśli dojdzie do zmiany przyznanej maturzyście liczby punktów, dyrektor OKE wyda nowe świadectwo dojrzałości.

RadioZET.pl/KP