Zamknij

Prezydent Polski: najważniejsze informacje [WIEK, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, FUNKCJA, PARTIA, ZAROBKI]

13.07.2020 20:30
Prezydent Polski: najważniejsze informacje [WIEK, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI, FUNKCJA, PARTIA, ZAROBKI]
fot. Piotr Molecki/East News

Czym dokładnie zajmuje się Prezydent  Polski? Jakie są jego kompetencje, obowiązki i uprawnienia? Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli nam Konstytucja RP, której fragmenty zamieszczamy poniżej. Podajemy też informacje o prezydencie, których w ostatnich miesiącach i dniach najczęściej szukaliśmy w internecie.

Prezydent 2020: ile kadencji może rządzić? Ile trwa kadencja prezydenta Polski?

Prezydent  Polski jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 13 lipca PKW, że nowym prezydentem został Andrzej Duda. Zdobył dokładnie 51,03 proc., czyli 10 mln 440 tys. 648 głosów. 

Prezydent Polski: ile lat musi mieć kandydat, by startować w wyborach? [MINIMALNY WIEK, WYMAGANIA]

Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Zobacz też:  Andrzej Duda: PROGRAM WYBORCZY 2020 [PROGRAM POLITYCZNY, PREZYDENT, PDF]

Zobacz też:  Agata Kornhauser-Duda. Sylwetka pierwszej damy

Prezydent Polski: uprawnienia, obowiązki, kompetencje. Jaką władzę ma prezydent RP?

W rozdział V Konstytucji RP, czytamy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Ma on za zadanie „czuwać nad przestrzeganiem Konstytucji, stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium”.

Część kompetencji głowy państwa, które zostały zapisane w Konstytucji, zamieszczamy poniżej. Prezydent RP:

 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat, mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
 • przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z Konstytucją.
 • jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 134)
 • W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej (art. 134)
 • mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, w czasie wojny mianuje i odwołuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, nadaje określone stopnie wojskowe, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. {art. 135,136, 137)
 • nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. (art. 137)
 • nadaje ordery i odznaczenia. (art. 138)
 • stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu (art. 139)
 • może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty (art. 140)
 • Zwołuje radę gabinetową (art. 141)
 • wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w art. 92 i art. 93 (art. 142)
 • wydaje akty urzędowe (art. 144)

Prezydent jako głowa państwa i Najwyższy Przedstawiciel Rzeczypospolitej spełnia swe konstytucyjne obowiązki sam, ponieważ jest jednoosobowym organem władzy wykonawczej. Ze względu na wielość zadań Prezydenta, polegających na realizowaniu uprawnień egzekutywy, ratyfikowaniu umów międzynarodowych, zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, nadawaniu obywatelstwa polskiego , nadawaniu orderów i odznaczeń, stosowania prawa łaski i wielu innych, korzysta on z pomocy swoich współpracowników przy ich wykonywaniu. Zasadnicze kwestie i decyzje podejmowane są osobiście przez Prezydenta, natomiast ich realizacja często pozostaje w gestii jego przedstawicieli. Organem pomocniczym w sprawowaniu funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Polski: partia. Z jakiej partii jest Andrzej Duda?

Prezydent nie może należeć do żadnej partii politycznej. Nie może też piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym urzędem. Mówi o tym art. 132 Konstytucji RP.

Obecny prezydent, Andrzej Duda, był członkiem PiS do 2015 roku. 26 maja, dwa dni po wygranej w II turze wyborów prezydenckich, wystąpił z partii.

Wybory parlamentarne 2023: kiedy się odbędą?  [DATA, SONDAŻE]

Ile zarabia prezydent?

Prezydent RP, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12.525,94 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 5.368,26 zł i dodatek za wysługę lat – 2.505.19 zł. Łączne wynagrodzenie urzędującego Prezydenta RP wynosi obecnie 20.399,39 złotych brutto.

Gdzie mieszka prezydent?

Prezydent mieszka w Pałacu Prezydenckim. By samemu obejrzeć wnętrza budynku, można umówić się na zwiedzanie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Zwiedzanie Pałacu jest bezpłatne, odbywa się z przewodnikiem i trwa około 60 minut. Osoby zainteresowane powinny przesłać wypełniony wniosek i listę uczestników lub listę obcokrajowców na adres e-mail wycieczki@prezydent.pl lub faksem na numer 22 695 11 09.

Ważne informacje o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl/Konstytucja RP/prezydent.gov.pl/PAB