Zamknij

Program 500+ - zmiany 2018. Jak wypełnić nowy wniosek 500 plus?

Redakcja
14.03.2018 19:00
Program 500+ - zmiany 2018. Jak wypełnić nowy wniosek 500 plus?
fot. mpips.gov.pl

Zmiany w programie 500+ weszły w życie od 1 sierpnia 2017. Czego dotyczą, jak wygląda nowy wniosek 500+ i jak go wypełnić? Podajemy najważniejsze informacje.

Program 500 plus i zmiany w 2018 - jak wygląda sytuacja w tej chwili? Od 1 sierpnia 2017 roku rodzice muszą złożyć nowy wniosek 500+, aby nadal otrzymywać świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jak wygląda i jak go wypełnić? Jakie zmiany w programie 500+? Sprawdzamy wszystkie informacje, które mogą się przydać rodzicom przy składaniu nowego wniosku.

>> 300+ dla uczniów - od kiedy i dla kogo wypłaty z nowego programu?

500+ zmiany od 2017

Zasady programu 500 plus w 2018 roku pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane do 18. roku życia dziecka. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym przypadku warunkiem przyznania 500+ jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

» 500 plus 2018 - kryterium dochodowe. Za który rok należy podać dochody?

Zobacz także

500 plus w 2018 - nowy wniosek

Jak wygląda nowy wniosek o 500+? Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 sierpnia 2017 roku wzory wniosków o świadczenie wychowawcze nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ustaw zostanie określony - tak jak dotychczas - sposób i tryb postępowania oraz podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do świadczeń oraz załączników.

Kiedy złożyć nowy wniosek o 500+? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Nowe wnioski o 500+ można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Dokumenty można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszym poprzednim artykule:

Zobacz także

Wzór wniosku o 500+ oraz jak wypełnić nowy wniosek o 500 plus publikowaliśmy już w poprzednim artykule:

Zobacz także

Warunkiem otrzymania 500 zł na dziecko co miesiąc jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci, a świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko. Dochód na osobę w takiej sytuacji nie ma znaczenia. Prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce.

RadioZET.pl/KP