Zamknij

Rekrutacja do liceum 2018 - punkty: kryteria i zasady przeliczania

Redakcja
18.06.2018 09:12
Rekrutacja do liceum 2018 - punkty: kryteria i zasady przeliczania
fot. pixabay.com

Punkty w rekrutacji do liceum 2018/2019 można zdobyć na podstawie uzyskanych wyników z egzaminu gimnazjalnego, ocen na świadectwie i wyników w konkursach. Sprawdzamy, jakie są kryteria przyjęć do szkół średnich oraz zasady przeliczania punktów w rekrutacji.

Punkty do liceum - zasady przeliczania osiągnięć na punkty i kryteria rekrutacji do liceum na rok szkolny 2018/2019. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze informacje, które mogą przydać się gimnazjalistom w trakcie składania papierów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

» Jak sprawdzić wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 w internecie?

» Wyniki rekrutacji do liceum 2018/19 - kiedy zostaną ogłoszone listy?

Rekrutacja do liceum 2018 - PUNKTY: zasady przeliczania

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w zwykłym trybie rekrutacji do liceum wynosi 200. Można je uzyskać na kilka różnych sposobów. Brany pod uwagę jest m.in. wynik egzaminu gimnazjalnego w procentach uzyskany z przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wynik mnoży się przez współczynnik punktowy 0,2. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ten sposób wynosi 100.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają dopiero 15 czerwca.

» Egzamin gimnazjalny 2018: WYNIKI. Kiedy, gdzie i jak sprawdzić? [TERMIN] «

Następnie brane są pod uwagę oceny i są odpowiednio przeliczane jako punkty do rekrutacji do liceum 2018/2019:

 • oceny z języka polskiego i matematyki
 • oceny z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału

Oceny są przeliczane na punkty do liceum w następujący sposób:

 • celujący - 18 pkt
 • bardzo dobry - 17 pkt
 • dobry - 14 pkt
 • dostateczny - 8 pkt
 • dopuszczający - 2 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 72.

» Progi punktowe do liceum 2018 - Warszawa: ile trzeba mieć punktów?

Warto także wiedzieć, ile punktów do liceum w rekrutacji 2018/2019 można uzyskać za dodatkowe osiągnięcia. Poniżej znajdziecie listę i szczegółowe informacje.

Jak liczyć punkty do liceum 2018/2018 - kryteria rekrutacji

Przypominamy, że wnioski o przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej będzie można składać od czwartku, 10 maja, do piątku, 18 maja.

» Kiedy składać papiery do liceum 2018? [TERMINY REKRUTACJI]

Zasady i kryteria rekrutacji do liceum 2018/2019 i innych szkół średnich muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

W rekrutacji do liceum punkty dodatkowe można uzyskać za:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

2. Uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3. Uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

4. Uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

» Rekrutacja do liceum 2018: licea - ranking szkół ponadgimnazjalnych

Więcej szczegółowych informacji na temat zasad przeliczania punktów w rekrutacji do liceum 2018/2019 można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

RadioZET.pl/dziennikustaw.gov.pl/KP