Zamknij

Rekrutacja do przedszkoli 2018 - Warszawa [HARMONOGRAM, ZASADY]

Redakcja
23.02.2018 10:00
Przedszkolaki - Rekrutacja do przedszkoli 2018 - Warszawa [HARMONOGRAM, ZASADY]
fot. pixabay.com

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie w 2018 roku rozpocznie się już na początku marca. W poniższym artykule zbieramy wszystkie najważniejsze informacje dla rodziców: jakie dokumenty należy złożyć, a także szczegółowe kryteria, zasady i harmonogram zapisów do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do przedszkoli 2018 - Warszawa: harmonogram, kryteria i zasady rekrutacji. Zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 będą możliwe m.in. w organizowanych w 180 szkołach podstawowych oddziałach przedszkolnych. Sprawdzamy szczegóły oraz harmonogram zapisów do przedszkoli w 2018 roku w Warszawie.

Harmonogram - rekrutacja do przedszkoli 2018 [Warszawa]

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Warszawie na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w piątek, 2 marca. Pełen harmonogram rekrutacji do przedszkoli w Warszawie wygląda następująco:

 • 02.03.2018, godz. 13.00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
 • 02.03.2018, godz. 13.00 - 18.03.2018, godz. 20.00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 • 02.03.2018, godz. 13.00 - 19.03.2018, godz. 16.00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

20 kwietnia 2018 o godzinie 13.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do przedszkoli, czyli listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych przedszkoli/szkół. Od 20 kwietnia (godz. 13.00) do 27 kwietnia (do 16.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 7 maja o godzinie 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek.

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 16.00. Wtedy w systemie rekrutacyjnym zostaną opublikowane wykazy wolnych miejsc. Zapisy do przedszkoli na 2018/2019 w Warszawie potrwają wówczas do 19 czerwca.

Rekrutacja do przedszkoli 2018 - WARSZAWA: kryteria i zasady

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 dzielą się na:

 • kryteria ustawowe
 • kryteria samorządowe

Jeśli do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest większa liczba kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Za każde z nich przypisywana jest odpowiednia liczba punktów.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość, która wynosi 260 punktów. Pod uwagę brane są tutaj:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Punkty za kryteria samorządowe można otrzymać m.in. za to, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy (24 punkty) lub np. za to, że dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (8 punktów).

Jednym z kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 jest także kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Jest to najmniej punktowane kryterium, a dodatkowo jest ono nieobowiązkowe, dlatego jeśli rodzice lub opiekunowie nie chcą z niego skorzystać, nie muszą oni składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Kryterium to może być jednak istotne w sytuacji, gdy kilku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów w postępowaniu rekrutacyjnym za inne kryteria.

Punkty oblicza się w następujący sposób:

 • jeśli dochód jest równy lub niższy niż 647 zł, kandydat otrzyma 1 punkt
 • jeśli dochód jest wyższy niż 647 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Pełna informacja o kryteriach samorządowych oraz liczba punktów, które można za nie otrzymać, a także pełen wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o przyjęcie do przedszkola znajduje się na stronie Biura Edukacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli w Warszawie - rok szkolny 2018/2019.

RadioZET.pl/edukacja.warszawa.pl/KP