Zamknij

Rekrutacja do przedszkoli Warszawa 2020/2021: HARMONOGRAM, ZASADY, KRYTERIA

Paweł Żurek
06.02.2020 12:25
Rekrutacja do przedszkoli Warszawa 2020/2021: HARMONOGRAM, ZASADY, KRYTERIA
fot. shutterstock.org

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020 w polskich miastach, w tym w Warszawie, rozpocznie się już w marcu. Choć na same wyniki poboru trzeba będzie czekać aż do maja, to na składanie dokumentów nie ma aż tak dużo czasu. Sprawdzamy, jak przebiega rekrutacja do przedszkola w Warszawie i jakie dokumenty należy złożyć.

Proces rekrutacji dzieci do przedszkola w Warszawie rozpocznie się już w marcu 2020 roku.  Z tego tekstu dowiecie się:

 •  Kiedy rozpoczyna się i kończy rekrutacja do przedszkoli w Warszawie na rok 2020/2021 ? Harmonogram, daty, terminy
 •  Kogo można zapisać do przedszkola w Warszawie?
 •  Jak zapisać dziecko do przedszkola w Warszawie? Jakie są kryteria?

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2020/2021: harmonogram, daty, terminy [WARSZAWA]

Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do przedszkoli. Co warto podkreślić – nie ma jednej, odgórnie ustalonej daty rozpoczęcia i zakończenia naboru dla wszystkich miast i wsi. Terminy mogą się od siebie różnić, bo zależą od decyzji urzędników. 

Poniżej podajemy terminarz rekrutacji do przedszkoli w Warszawie:
 • 25 lutego - 2 marca, godz. 16.00: złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
 • 3 marca, godz. 13.00 - 19 marca, godz. 20.00: rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
 • 3 marca, godz. 13.00 -    20 marca, godz. 16.00  - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. UWAGA: Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
 • 23 kwietnia, godz. 13.00, opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 23 kwietnia, godz. 13.00, 29 kwietnia. do godz. 16.00 – potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
 • 4 maja, godz. 13.00, opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

Dokładny harmonogram rekrutacji do przedszkola 2020/2021 w Warszawie: LINK 

Ferie zimowe 2020 - TERMINY. Kiedy są ferie w poszczególnych województwach 2020?

Jak zapisać dziecko do przedszkola w Warszawie? ZASADY [2020/2021]

Rekrutację najłatwiej przeprowadzić przez Internet.  W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Warszawie:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),                                                                          
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Warszawą mogą ubiegać się  o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Dokładne  zasady rekrutacji do przedszkoli w Warszawie znajdziecie tutaj: LINK  

Rok szkolny 2019/2020 - DNI WOLNE: kiedy ferie, przerwa świąteczna? [KALENDARZ SZKOLNY]

KRYTERIA: rekrutacja do przedszkola w Warszawie 2020/2021

 Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji do przedszkoli w Warszawie dzielimy na dwa rodzaje - ustawowe oraz samorządowe.  W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap, czyli rekrutacja uzupełniająca).

KRYTERIA USTAWOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY PIERWSZY ETAPIE REKRUTACJI - 260 punktów 

 • Wielodzietność rodziny kandydata*
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

KRYTERIA SAMORZĄDOWE, BRANE POD UWAGĘ PRZY DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI, CZYLI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 • Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 PKT
 • Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 PKT
 • Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  - 32 PKT
 • Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy  - 24 PKT
 • Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 PKT

Więcej o kryteriach rekrutacji do przedszkoli w Warszawie znajdziecie tutaj: LINK

Rok szkolny 2019/20 - ile dni i ile tygodni ma nadchodzący rok szkolny?

RadioZET.pl/PZ