Zamknij

Stan wojenny w Polsce: dlaczego jest wprowadzany? Kiedy wprowadza się stan wojenny? [2020]

27.10.2020 21:41
Stan wojenny w Polsce: dlaczego jest wprowadzany? Po co wprowadza się stan wojenny? [2020]
fot. Marek Szandurski/East News

Stan wojenny to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, który jest wprowadzany w szczególnych, wymienionych w Konstytucji momentach. Ogłoszenie takiego stanu wiąże się m.in. ze znacznym ograniczeniem praw obywatelskich, a także przełożeniem wyborów, jeżeli wypadają w trakcie lub 90 dni po jego zakończeniu. Sprawdzamy, jaka jest definicja stanu wojennego w Polsce, jakie są przesłanki do jego wprowadzenia, ile trwa, a także co mówi o nim Konstytucja.

Stan wojenny w Polsce 2020: co to jest? 

Stan wojenny w Polsce to jeden z trzech obowiązujących w Polsce stanów nadzwyczajnych. Oprócz niego, może zostać wprowadzony stan wyjątkowy i klęski żywiołowej. Wprowadzenie stanu wojennego wpływa na ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich.

Stan klęski żywiołowej w Polsce: USTAWA, KONSTYTUCJA. Co to jest, kto go ogłasza i ile dni trwa?

Stan wojenny: KONSTYTUCJA. Kiedy może zostać ogłoszony?  [DEFINICJA PRAWNA, PRZESŁANKI]

Jak czytamy w artykule 230. Konstytucji, stan wojenny może zostać wprowadzony w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa - Konstytucja RP, rozdział XI, art. 228

Stan wyjątkowy: kto go wprowadza? Dlaczego jest wprowadzany?

Stan wojenny wprowadza prezydent RP na wniosek rządu.

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa - art. 229, rozdział XI Konstytucji.

Stan wyjątkowy w Polsce 2020: KONSTYTUCJA, ZASADY, ODSZKODOWANIA. Co to jest, kto go ogłasza?

Stan wojenny: kiedy był wprowadzany?

Stan wojenny w Polsce był wprowadzony w latach 1981–1983. Ogłoszono go 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.

Stan nadzwyczajny w Polsce: KONSTYTUCJA, PRZESŁANKI. Co oznacza stan nadzwyczajny?

RadioZET.pl/sejm.gov.pl/PAB