Zamknij

Stypendium socjalne 2017 dla studentów: warunki, próg dochodowy

Redakcja
22.09.2017 14:51
Stypendium socjalne 2017 dla studentów: warunki, próg dochodowy
fot. pixabay.com

Stypendium socjalne 2017 może otrzymać student w trudnej sytuacji materialnej. Jakie trzeba spełnić warunki, jaki jest próg dochodowy i jak wypełnić wniosek? Odpowiadamy na najczęściej zadawane przez studentów pytania na temat świadczenia.

Stypendium socjalne 2017 dla studentów - warunki, zasady przyznawania, próg dochodowy, jak złożyć wniosek. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat świadczenia dla studentów w trudnej sytuacji materialnej. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby otrzymać stypendium socjalne na studiach w 2017 roku.

Jak złożyć wniosek o stypendium socjalne 2017/2018?

Przyznanie stypendium socjalnego dla studenta zależne jest od jego sytuacji materialnej oraz jego rodziny w przeliczeniu na miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie. Student ma prawo ubiegać się o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości np. w przypadku zamieszkania w domu studenckim. Wysokość stypendium jest różna na każdej uczelni i zależy od ustaleń rektora z uczelnianym organem samorządu studentów oraz zasobności funduszu pomocy materialnej.

Wniosek o stypendium socjalne najczęściej należy złożyć:

  • w formie papierowej do odpowiedniego organu na uczelni (np. Biuro Spraw Studenckich)
  • najpierw wypełnić dokumenty w systemie USOS, a następnie dostarczyć je w formie papierowej do odpowiedniego organu

Oprócz wniosku należy również dołączyć szereg innych dokumentów, np. potwierdzających dochody rodziny.

Zobacz także

Stypendium socjalne 2017 - WARUNKI, ZASADY PRZYZNAWANIA, PRÓG DOCHODOWY

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Ustala się ją na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny studenta. Tę kwotę ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przeciętny miesięczny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekraczać progu ustalonego przez rektora i uczelniany organ samorządu studentów.

Szczegółowych informacji na temat stypendium socjalnego należy szukać na stronach uczelni w zakładkach o pomocy materialnej, pomocy socjalnej lub o stypendiach. Znajdują się tam terminy, wzory wniosków lub instrukcje, jak je prawidłowo wypełnić, pełen wykaz dokumentów i przede wszystkim informacje o progach dochodowych, które należy spełnić, aby otrzymać świadczenie.

Zobacz także

RadioZET.pl/prawastudenta.edu.pl/KP