Zamknij

Stypendium socjalne 2017: UŁ, UJ, UW. Terminy i informacje o wniosku

Redakcja
22.09.2017 12:39
Stypendium socjalne 2017: UŁ, UJ, UW. Terminy i informacje o wniosku
fot. pixabay.com

Stypendium socjalne 2017 UJ, UW, UŁ - terminy i najważniejsze informacje na temat świadczenia. Student ma prawo je otrzymywać, gdy znajduje się on w trudnej sytuacji materialnej. Określa się ją na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na członka rodziny. Sprawdzamy, kiedy i jak złożyć wniosek o stypendium socjalne 2017.

Stypendium socjalne 2017 UJ, UW, UŁ - terminy, wzór wniosku i jak go złożyć. Sprawdzamy najważniejsze informacje o stypendium socjalnym dla studentów w roku akademickim 2017/2018. Co trzeba wiedzieć, zanim zaczniesz się ubiegać o stypendium?

Jak złożyć wniosek o stypendium socjalne 2017? [UŁ, UJ, UW]

W tej chwili na większości uczelni wniosek o stypendium socjalne składa się najpierw poprzez system USOS. Należy zalogować się na swoje indywidualne konto, a następnie w odpowiedniej zakładce odnaleźć moduł składania wniosków i wypełnić wszystkie dane. Po wypełnieniu dokumentu należy go wydrukować i dostarczyć do odpowiedniej jednostki (najczęściej jest to Biuro Spraw Studenckich). Aby złożyć wniosek o stypednium socjalne należy także wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane.

Zobacz także

Na Uniwersytecie Łódzkim wniosek składa się tylko w formie papierowej. Wzór wniosku o stypendium socjalne znajduje się tutaj: Wniosek o stypendium socjalne 2017 UŁ - PDF. Do wniosku należy dołączyć także dokumenty przedstawiające indywidualną sytuację studenta. Wszelkie dodatkowe informacje na temat świadczenia można znaleźć na stronie uczelni lub tutaj.

Stypendium socjalne 2017 - TERMINY UJ, UW, UŁ

Wniosek o stypendium socjalne 2017 na UŁ studenci muszą złożyć do 21 czerwca, a osoby przyjęte na pierwszy rok studiów (I, II i III stopnia) do dnia 21 sierpnia. Jeśli student złoży wniosek w trakcie trwania roku akademickiego, również może otrzymać stypendium, jednak tylko od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, które ma być przyznane na semestr zimowy, upływa 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni upływa 7 dni przed rozpoczęciem zimowej sesji egzaminacyjnej w danym roku akademickim.

Zobacz także

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne na Uniwersytecie Warszawskim są publikowane są w USOSweb w zakładce "Wnioski". W poprzednim roku dokumenty należało składać do 12 października.

Stypendium  socjalne student może otrzymywać tylko na jednym  kierunku studiów. Wysokość stypendium socjalnego 2017 na UJ, UW i UŁ zostanie podana na przełomie września i października. Studenci mogą również ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Wzór wniosku na UŁ można znaleźć na tej stronie.

RadioZET.pl/KP