Zamknij

Świadectwo z paskiem - jaka średnia i od ilu można mieć czerwony pasek w 2021 roku?

11.06.2021 14:18
Świadectwo z paskiem: jaka średnia i od ilu można uzyskać czerwony pasek w 2021?
fot. KAROLINA MISZTAL/REPORTER / East News

Od jakiej średniej jest czerwony pasek na świadectwie? Uczniowie począwszy od czwartej klasy podstawowej mogą ukończyć szkołę lub uzyskać promocję do kolejnej klasy z wyróżnieniem. Sprawdzamy, jakie są kryteria w 2021 roku, aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem i jakie oceny liczą się do średniej.

Czerwony pasek - od ilu można go zdobyć? Jakie są wymagane kryteria i średnia na świadectwo z czerwonym paskiem? Przed zakończeniem roku szkolnego 2021 sprawdzamy informacje dla wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową i szkoły średnie.

Czy można mieć czerwony pasek z 3 na świadectwie? Czy można zdobyć biało-czerwony pasek z oceną dostateczną? [WARUNKI]

Świadectwo z paskiem - jaka średnia w 2021 roku na czerwony pasek?

Aby uzyskać na świadectwie w szkole podstawowej czy liceum "czerwony pasek", średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Na świadectwo z paskiem zachowanie również ma wpływ. Promocję do następnej klasy lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem mogą otrzymać uczniowie, którzy otrzymali z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Świadectwo z paskiem - warunki, wymagania, kryteria, średnia 2021

Czerwony pasek na świadectwie - od ilu, jaka średnia, oceny i zachowanie? [KRYTERIA]

Wielu uczniów zastanawia się, ile czwórek można mieć na świadectwie, aby otrzymać czerwony pasek albo czy jeśli mają z jakiegoś przedmiotu trójkę, czyli ocenę dostateczną, to nadal mogą walczyć o uzyskanie świadectwa z czerwonym paskiem. Warunki i wszelki sprawy związane z możliwością otrzymania świadectwa z czerwonym paskiem reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nie ma tam żadnego zapisu, który wykluczałby możliwość uzyskania promocji z wyróżnieniem w przypadku otrzymania oceny dostatecznej z jakiegoś przedmiotu.

Czy religia wlicza się do średniej ocen?

Najważniejsze jest to, aby uzyskać łączną średnią ocen, która wynosi co najmniej 4,75. Oznacza to, że na świadectwo z czerwonym paskiem wystarczy średnia równo 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

Czy WF i zachowanie wlicza się do średniej i ma wpływ na czerwony pasek na świadectwie?

Warto także pamiętać, że jeśli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

Czy można mieć czerwony pasek z dobrym zachowaniem lub z bardzo dobrym?

RadioZET.pl/men.gov.pl