Tarcza antykryzysowa: USTAWA, ZUS, PROJEKT, SZCZEGÓŁY. Co wiadomo o rządowym projekcie tarczy antykryzysowej?

26.03.2020 20:00

Tarcza antykryzysowa, rządowa ustawa, która ma wspomóc przedsiębiorców dotkniętych przez kryzys związany z koronawirusem, ma zostać przegłosowana przez posłów jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzamy, co znalazło się w projekcie ustawy, a także podajemy szczegóły pakietów, które wprowadzi tarcza antykryzysowa.

Tarcza antykryzysowa: USTAWA, ZUS, PROJEKT, SZCZEGÓŁY. Co wiadomo o rządowym projekcie tarczy antykryzysowej? fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Tarcza antykryzysowa: USTAWA. Co to jest i po co ma zostać uchwalona?

Tarcza antykryzysowa (pełna nazwa: gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2) to rządowa ustawa, która ma ochronić firmy, przedsiębiorców i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa.

Jak informuje ministerstwo rozwoju, tarcza antykryzysowa zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. - Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych – czytamy w komunikacie przesłanym przez resort. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził z kolei, że zaproponowany przez rząd program to jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza szef rządu.

Tarcza antykryzysowa wymusi nowelizację budżetu? Jest odpowiedź MF

Tarcza antykryzysowa: projekt ustawy

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:

 •  Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
 •  Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
 •  Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
 •  Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
 •  Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

Tarcza antykryzysowa: szczegóły

Autorzy projektu tarczy antykryzysowej podali już dokładne szczegóły rozwiązań, które znajdą się w ustawie.

 •  500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
 •  Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
 •  Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
 •  Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
 •  Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
 •  Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
 • Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
 •  Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
 •  Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
 •  100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
 •  Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
 •  Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
 •  Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
 •  Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
 •  Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
 •  Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
 •  Przesunięcie płatności za media.
 •  Ochrona konsumentów.
 • Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
 •  Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Tarcza antykryzysowa. Skąd rząd weźmie na nią pieniądze?

Tarcza antykryzysowa: SZCZEGÓŁY USTAWY. ROZWIĄZANIA DLA MŁODYCH MATEK, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

 •  Wypłata świadczenia gwarantowanego
 •  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
 •  Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
 •  Wakacje kredytowe
 •  Opieka żłobkowa
 •  Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 •  Przesunięcie płatności za media
 •  Jeśli jest twórcą - Wsparcie finansowe twórców i artystów
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Mała firma np. restauracja:

 •  Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością umorzenia)
 •  Możliowość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
 •  Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
 •  Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
 •  Możliwość świadczenia usług na dowóz
 •  Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 •  Wakacje kredytowe
 •  Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 •  Przesunięcie płatności za media
 •  Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Średnia firma np. palarnia kawy:

 •  Współfinansowanie przez państwo postojowego
 •  Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
 •  Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł
 •  Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
 •  Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
 •  Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 •  Przesunięcie płatności za media
 •  Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Tarcza antykryzysowa. NBP będzie musiał dodrukować złotego

Tarcza antykryzysowa: SZCZEGÓŁY. Rozwiązania dla firm transportowych, turystycznych i dużych przedsiębiorstw

Firma transportowa:

 •  Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
 •  Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 •  Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
 •  Przesunięcie płatności za media
 •  Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
 •  Wakacje kredytowe
 •  Wakacje od obowiązków administracyjnych
 •  Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 •  Finansowanie postojowego
 •  Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
 •  Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Firma turystyczna

 •  Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
 •  Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
 •  Przesunięcie płatności za media           
 •  Wakacje kredytowe
 •  Wakacje od obowiązków administracyjnych
 •  Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
 •  Finansowanie postojowego
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Duża firma np. producent mebli:

 •  Większa dostępność kredytów - szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:
 •  Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
 •  Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł
 •  Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
 •  Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
 •  Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 •  Uelastycznienie przepisów rynku pracy
 •  Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
 •  Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

 RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Rozwoju/PZ

Oceń