Zamknij

Umowa zlecenie: czy wlicza się do emerytury, stażu i lat pracy? Czy może być na czas nieokreślony?

24.09.2020 16:13
Umowa zlecenie: czy wlicza się do emerytury, stażu i lat pracy? Czy może być na czas nieokreślony?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Sprawdzamy najważniejsze informacje dot. umowy zlecenie: czy wlicza się do emerytury, stażu i lat pracy? Czy może być zawierana na czas nieokreślony? Czy umowa zlecenie to stosunek pracy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Umowa zlecenie wlicza się do emerytury tak długo, jak długo podlegała oskładkowaniu.  Ten przepis nie obowiązuje w przypadku osób uczących się, w wieku do 26 roku życia. Ich umowy nie są bowiem „oskładkowane”.

Umowa zlecenie: czy wlicza się do emerytury, stażu i lat pracy? Czy może być na czas nieokreślony?

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu i lat pracy?

Umowa - zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Jeśli jest „oskładkowa”, zatrudnieni odprowadzają opłaty emerytalne i rentowe.

Czy umowa zlecenie może być zawierana na czas nieokreślony?

Umowa zlecenia z reguły ma charakter czasowy, co oznacza, że zleceniodawca powierza wykonanie pracy jednorazowo. Gdy jest inaczej, a zleceniodawca powierza stałe wykonywanie obowiązków, umowę zlecenie można podpisać na czas nieokreślony.

Umowa zlecenie: minimalna stawka 2021. Ile wyniesie stawka za godzinę NETTO i BRUTTO?

Czy umowa zlecenie to stosunek pracy?

Umowa zlecenie nie zalicza się do tzw. stosunku pracy. Jest on bowiem nawiązywany jedynie w przypadku umów cywilnoprawnych (zawieranych według Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy).

Umowy cywilnoprawne to:

•             umowy zlecenia

•             umowy o dzieło

•             umowy agencyjnej.

Natomiast stosunek pracy zawarty jest z pracownikiem, który świadczy na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

Minimalna emerytura 2021: NETTO. Ile wyniesie? Czy będzie trzynasta emerytura?

RadioZET.pl/Aplikuj.pl/gov.pl/RP.pl/PAB