Zamknij

Ustawa o koronawirusie: TEKST. Co to jest? Co zmienia ustawa o koronawirusie? Kiedy wejdzie?

Paweł Żurek
10.03.2020 15:00
Ustawa o koronawirusie: TEKST. Co to jest? Co zmienia ustawa o koronawirusie? Kiedy wejdzie?
fot. JAKUB WOSIK/REPORTER

Ustawa o koronawirusie została przyjęta przez Sejm. Dokument wprowadza nowe i zmienić istniejące sposoby radzenia sobie organów administracji państwowej z koronawirusem i innymi groźnymi chorobami. Sprawdzamy, co wprowadza ustawa o zwalczaniu koronawirusa i kiedy dokument wejdzie w życie.

Ustawa o koronawirusie: co to jest?

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa oficjalnie została nazwana dokumentem o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa dokładnie określa:

 •  zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi
 • zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub chorób zakaźnych
 • uprawnienia i obowiązki osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej
 • zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w poprzednich punktach, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej

Koronawirus: OBJAWY. Jak poznać? Jak wygląda leczenie? [POLSKA, CHINY, WUHAN MAPA, OFIARY, 2020]

Koronawirus - jak się chronić i jak się zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem?

Koronawirus: INFOLINIA. Jaki jest NUMER TELEFONU? Po co jest infolinia? Kiedy dzwonić? [GODZINY, KONTAKT]

Ustawa o koronawirusie: TEKST. Co wprowadza? Co zmienia?

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa i innych chorób zakaźnych ma „uzupełnić już istniejące regulacje”, by pomóc organom państwowym w „minimalizacji zagrożenia dla ludzi” z tytułu zarażenia koronawirusem itp.

Jak czytamy w projekcie ustawy, regulacje wychodzą naprzeciw wszystkim sytuacjom w których narasta zagrożenie epidemii i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych u ludzi.

Jakie zmiany wprowadzi ustawa o koronawirusie? Poniżej wymieniamy wybrane, najważniejsze regulacje:

 • możliwości łatwiejszego zlecania przez pracodawcę pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego;
 • zwolnienia z kontroli na lotniskach dla służb medycznych;
 • możliwości wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19;
 • możliwości nałożenia obowiązku wykonywania dodatkowych zadań przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;
 • regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko
 • zmiany wprowadzono do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dotyczą one m.in. wprowadzenia nowych pojęć tj. strefa zero, strefa buforowa, strefa zagrożenia, zagrożony obszar, miejsce kwarantanny.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza też następujące zmiany:

 • Dyrektor RCB będzie mógł reagować elastycznie na pojawiające się zagrożenia mogące skutkować wystąpieniem sytuacji kryzysowej przez zobowiązanie operatorów do wysłania komunikatu o zagrożeniu lub wysyłania takich komunikatów przez określony czas
 • w przypadkach uzasadnionych, zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie szkół na obszarze kraju
 • można ustanowić: czasowe ograniczenie działalności określonych przedsiębiorców; obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; obowiązek poddania się kwarantannie; miejsce kwarantanny; zakaz opuszczania miejsca kwarantanny; czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów

CAŁY PROJEKT USTAWY O ZWALCZANIU KORONAWIRUSA DOSTĘPNY JEST TUTAJ: 

Ustawa o koronawirusie: kiedy wejdzie w życie? 

Ustawa o zwalczaniu koronawirusa została przyjęta przez Sejm 3 marca.

RadioZET.pl/PZ