Zamknij

Wirtualne śluby – czy można brać śluby online? [PRZEPISY, KONSTYTUCJA]

Paweł Żurek
08.04.2020 15:38
Wirtualne śluby – czy można brać śluby online? [PRZEPISY, KONSTYTUCJA]
fot. BBC/ screen

Wirtualne śluby – czy można je brać w Polsce? Czy w Polsce branie ślubów online jest możliwe? Tzw. wirtualne śluby, udzielane sobie za pośrednictwem wideo transmisji, to jeden z pomysłów narzeczonych na obejście obostrzeń, które zostały wprowadzone przez epidemię koronawirusa. Sprawdzamy, czy wirtualne śluby zaczną być udzielane w Polsce, tak jak np. w Wielkiej Brytanii czy USA. 

Koronawirus - SZKOŁA: do kiedy zamknięte i kiedy uczniowie wrócą do szkół? [DATA]

Wirtualne śluby – czy można brać śluby online?

O wirtualnym „ślubie” zaczęło być głośno po tym, jak udzieliła go sobie para z Clitheroe w Wielkiej Brytanii - Chris Marshall i Sue Barsby. Pośredniczyła nim przez wideo rozmowę Ellie Brooks. Kobieta zgodziła się na to pod warunkiem, że „nowożeńcy” przekażą dotację na National Health Service – publiczny system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii. Sprawę opisała BBC nie dodając jednak, czy tak zawarty ślub ma moc prawną i „nowożeńcy” są faktycznie małżeństwem.

Koronawirus: OBOSTRZENIA. Co wolno, a co jest zabronione? [ZAOSTRZENIA, RESTRYKCJE, 31.03]

Wirtualne śluby online – czy można je brać w Polsce? [PRZEPISY]

W Polsce wzięcie ślubu online nie jest możliwe. Jak czytamy w kodeksie rodzinnym (dział I, art. I):

  • § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
  • § 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
  • § 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Koronawirus: PORADY. Gdzie dzwonić? Jaki jest NUMER TELEFONU? Kiedy dzwonić? [GODZINY, KONTAKT]

RadioZET.pl/BBC/Arslege.pl/PZ