Zamknij

Wybory korespondencyjne: jak się zgłosić? Gdzie i do kiedy trzeba się zarejestrować?

Paweł Żurek
17.06.2020 21:13
Wybory korespondencyjne: jak się zgłosić? Gdzie i do kiedy trzeba się zarejestrować?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Wybory korespondencyjne 2020. Na rządowym portalu gov.pl ruszyła rejestracja wyborców, którzy 28 czerwca będą chcieli głosować korespondencyjnie. Instruujemy,  jak dopisać się do listy i wyjaśniamy, kto może to zrobić.

Wybory korespondencyjne: jak się zgłosić?

Wybory korespondencyjne 2020. By w nich zagłosować wystarczy zarejestrować się przez Internet za pośrednictwem profilu zaufanego (można go założyć np. na swoim internetowym koncie w banku lub w urzędzie miasta/gminy) lub e-dowodu.

Każdy wyborca może również zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w urzędzie miasta/gminy. Do tego będzie potrzebny:

 • dokument tożsamości,
 • kopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu stopniu niepełnosprawności – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wersja edytowalna formularza zgłoszenia) - które zawiera twoje dane: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL,  numer telefonu lub adres e-mail
 • twoje oświadczenie o wpisaniu do rejestrów wyborców w danej gminie,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy.

Gdzie można się dodać do listy wyborców głosujących korespondencyjnie?

 • Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – złóż wniosek w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania.
 • Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – złóż wniosek w urzędzie gminy prowadzącym ten rejestr.
 • Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – złóż wniosek w urzędzie gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.
 • Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Wybory korespondencyjne: ZASADY

Wybory korespondencyjne: do kiedy trzeba się zgłosić?

Jeśli 28 czerwca wyborca chce głosować korespondencyjnie musi dokonać wszelkich formalności najpóźniej do 16 czerwca. Są jednak wyjątki:

 • do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,
 • do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r. 

Wybory 2020: lista kandydatów

Wybory korespondencyjne: kto może się zgłosić?

W wyborach korespondencyjnych może wziąć udział każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • będzie głosować w Polsce,
 • może głosować, czyli:
 • ma co najmniej 18 lat,
 • ma prawa wyborcze.

Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo- masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Program  kandydatów na prezydenta:

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

 RadioZET.pl/gov.pl/PZ