Zamknij

Wybory prezydenckie 2020 za granicą: jak głosować za granicą? Kto może głosować?

Paweł Żurek
17.06.2020 21:00
Wybory prezydenckie 2020 za granicą: jak głosować za granicą? Kto może głosować?
fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę, 28 czerwca. Tego dnia w Polsce i za granicą kilka milionów osób pójdzie do urn, by wybrać nową głowę państwa. Poniżej sprawdzamy, jakie są zasady oddawania głosów za granicą.

Z tego tekstu dowiecie się:

 •  Jak głosować za granicą w wyborach prezydenckich?
 •  Kto może głosować w wyborach prezydenckich za granicą?
 •  W jakich godzinach będą otwarte komisje wyborcze?

 Wybory prezydenckie 2020 za granicą [POLSKA]

Zarówno wybory parlamentarne jak i prezydenckie odbywają się poza granicami Polski w ten sam dzień, co na terenie naszego kraju. Podobnie będzie w tym roku - 28 czerwca Polacy mieszkający m.in. w USA, na Wyspach, czy terenie UE zagłosują na wybranego kandydata.

W 2019 roku w wyborach parlamentarnych wzięło udział ponad 200 tys. Polaków mieszkających za granicą. Za to w głosowaniu w 2015 roku uprawnione do oddania głosu były 196 204 osoby. Do urn poszło 164 296 osób. 

Wybory prezydenckie 2020 w Polsce: kiedy będą? [DATA, TERMIN, KANDYDACI, SONDAŻE]

Wybory prezydenckie 2020 za granicą: kto może głosować?

W wyborach prezydenckich 2020 może głosować osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty,
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Wybory prezydenckie 2020: kiedy druga tura? Ile głosów trzeba dostać, żeby przejść do drugiej tury? [DATA, TERMIN]

Wybory prezydenckie 2020: najważniejsze informacje.Ile trwa kadencja? Od ilu lat można startować? [ZASADY, OKRĘGI, DEBATA]

Wybory prezydenckie za granicą: jak się zapisać? Jak wpisać się do spisu wyborców?

By zagłosować w wyborach prezydenckich za granicą konieczne będzie wpisanie się na spis wyborców.

Jak czytamy na stronie MSZ, konsulat nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do spisy wyborców można się także dopisać przez elektroniczny system rejestracji  e-wybory:  ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach,
  w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Program kandydatów na prezydenta:

Więcej informacji o wyborach prezydenckich:

RadioZET.pl/MSZ.gov.pl/PZ