Zamknij

Wyniki rekrutacji do liceum 2018/19 - kiedy zostaną ogłoszone listy?

Redakcja
10.07.2018 13:30
Wyniki rekrutacji do liceum 2018/19 - kiedy zostaną ogłoszone listy przyjętych?
fot. pixabay.com

Wyniki rekrutacji do liceum 2018/19 to kolejna informacja po wynikach egzaminu gimnazjalnego, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze terminy i informacje dotyczące ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych do wybranych oddziałów.

Rekrutacja do liceum 2018/2019 - wyniki, terminy i ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów. Sprawdzamy wszystkie najważniejsze daty dla uczniów oraz informacje o rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2018/19.

» Liceum 2018: rekrutacja uzupełniająca - od kiedy i gdzie wolne miejsca? 

» Rekrutacja do liceum 2018 - punkty: kryteria i zasady przeliczania

Wyniki rekrutacji do liceum 2018/19 - TERMINY

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła się już na początku maja. Od 10 do 18 maja 2018 uczniowie mogli zacząć składać wnioski o przyjęcie do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należało złożyć w szkole pierwszego wyboru. Później kandydaci musieli oczekiwać na wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018, które uczniowie mogli poznać w piątek, 15 czerwca. Od tego momentu kandydaci mogli jeszcze zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów, jeśli złożyli wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie majowym. Termin wprowadzania zmian w dokumentach upływa we wtorek, 19 czerwca o godzinie 16.00.

» Progi punktowe do liceum 2018 - Warszawa: ile trzeba mieć punktów?

» Wynik centylowy na egzaminie gimnazjalnym i maturze - co to jest?

Od 22 czerwca od godziny 12.00 do 27 czerwca do godziny 16.00 uczniowie muszą złożyć świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum. W tym momencie pozostaje już tylko oczekiwać na wyniki rekrutacji do liceum na rok 2018/19 i listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół.

Wszystkie dodatkowe terminy dotyczące m.in. sprawdzianów kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej są dostępne na stronach internetowych wybranych szkół.

» Kiedy składać papiery do liceum 2018? [TERMINY REKRUTACJI]

Rekrutacja do liceum - wyniki i listy zakwalifikowanych

Najważniejszym punktem w harmonogramie rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia dla wszystkich kandydatów jest oczywiście moment ogłoszenia wyników rekrutacji. Do liceum dostaną się wszyscy ci, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w danym oddziale.

» Rekrutacja do liceów 2018: czy można sprawdzić wynik w internecie?

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane w piątek, 6 lipca o godzinie 12.00. Od tego momentu do 12 lipca do godziny 10.00 uczniowie muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

» Rekrutacja uzupełniająca do liceum 2018 - co zrobić, jeśli nie dostałeś się do liceum?

W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. W czwartek, 12 lipca o godzinie 16.00 komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, aby dostali się do wymarzonej szkoły!

Zobacz także:

RadioZET.pl/KP