Zamknij

Zasiłek pielęgnacyjny: MOPS 2019. Dla kogo, ile wynosi? [WNIOSEK, KRYTERIUM DOCHODOWE, 2020]

Paweł Żurek
21.10.2019 13:37
Zasiłek pielęgnacyjny: MOPS 2019. Dla kogo, ile wynosi? [WNIOSEK, KRYTERIUM DOCHODOWE, 2020]
fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie przyznawane na utrzymanie potrzebujących opieki, zostanie podniesione jeszcze w bieżącym, 2019 roku. Sprawdzamy, dla kogo można ubiegać się o dotację, ile wynosi, a także gdzie znaleźć wniosek, który należy wysłać do MOPS.

Sprawdzamy najważniejsze informacje o zasiłku pielęgnacyjnym:

 • Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2019 roku?
 • Dla kogo można się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny w 2019?
 • Gdzie można znaleźć i wysłać wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny: 2019 [MOPS]

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny jest wydawany przez MOPS. Do listopada 2019 roku świadczenie przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie.

>> Empatia 500 plus na pierwsze dziecko: instrukcja, logowanie, wnioski [emp@tia]

>> Profil zaufany: co to jest i jak założyć przez bank? Instrukcja krok po kroku

Zasiłek pielęgnacyjny: kryterium dochodowe 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny: wniosek ZUS

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Przyjmują je urzędy gminy lub miasta, ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Wniosek można pobrać tutaj: 

> Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie: o niepełnosprawności lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania
  lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE:

Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

>> Jak złożyć wniosek 500+ przez bank: Santander, ING, Pekao SA, PKO BP i inne?

>> 500 plus na pierwsze dziecko - DATA: od kiedy można składać wnioski? [HARMONOGRAM]

Zasiłek pielęgnacyjny 2020: dla kogo

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

 •  przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 •  uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
 • jeżeli członkowi rodziny osoby spełniającej warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje, za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny: ile wynosi? [2020]

Od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 215,84 zł.

RadioZET.pl/Empatia/MOPS Katowice/PZ