"Noce i dnie" skończyły 45 lat. Jak obecnie wygląda Jadwiga Barańska?