Zamknij

Kontakt

Redakcja
17.03.2017 09:45
Kontakt
fot. ---

Recepcja:

(22) 583 32 00 lub (22) 583 31 00

Telefon do prowadzących Radia ZET

321 321 321

Biuro Obsługi Słuchacza

321 321 000

radiozet@radiozet.pl

Strona www.radiozet.pl

online@radiozet.pl

Dział Promocji Radia ZET

promocja@radiozet.pl

Biuro Prasowe Radia ZET i grupy Eurozet

Michał Aleksandrowicz

(22) 583 31 42 (kontakt tylko dla mediów)

fax: 321 321 790

Nadawca programu pod nazwą „Radio Zet”:

Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

www.radiozet.pl
Numer koncesji: 274/K/2016-R

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-31-01
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Zgodnie z treścią przepisu art. 14 a ustawy o radiofonii i telewizji Eurozet Radio Sp z o.o. – Nadawca - realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji.

1) nazwa programu; RADIO ZET
2) nazwisko, nazwa lub firma tego nadawcy; EUROZET RADIO SP. Z O.O.
2a)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów tego nadawcy;

ZARZĄD:

EWA ROSIEWICZ

TOMASZ ZAKRZEWSKI

3) adres jego siedziby;

UL. ŻURAWIA 8

00-503 WARSZAWA

4) dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz witryny internetowej.

UL. ŻURAWIA 8, 00-503 WARSZAWA

RADIOZET@RADIOZET.PL

WWW.RADIOZET.PL

1a.   Nadawca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki handlowej jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do informacji dotyczących imion i nazwisk lub nazw: 4) wspólników, których udziały przekraczają 5% kapitału zakładowego nadawcy - w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; EUROZET SP. Z O.O.
1b.   Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do danych identyfikujących beneficjentów rzeczywistych danego nadawcy ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163 i 1535).

FRANS CHARLES MARIE TILMAN

JONKHEER ADRIAAN NICOLAAS STOOP

1c. Nadawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu do listy wszystkich dostarczanych przez niego usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych przez niego dzienników lub czasopism

ANTYRADIO

ANTYRADIO 106,4 FM

MELORADIO 104,5 (ŁÓDŹ)

MELORADIO 95,1 (KATOWICE)

MELORADIO 90,6 99,4 (POZNAŃ)

MELORADIO 102,9 (SŁUPCA)

MELORADIO 99,6 (KONIN)

MELORADIO 90,2 (IŁAWA)

MELORADIO 104,9 (MRĄGOWO)

MELORADIO 90,5 (OLSZTYN-PIECZEWO)

MELORADIO 87,9 BIELSKO-BIAŁA

MELORADIO (OPOLE I KLUCZBORK)

MELORADIO 103,9 (KIELCE)

MELORADIO 107 (GIŻYCKO)

MELORADIO 92,8 (TORUŃ)

MELORADIO 97,8 (WROCŁAW)

MELRADIO WARSZAWA

MELORADIO 101,3 (KRAKÓW)

CHILLIZET

CHILLIZET KATOWICE

1d.usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275).

WWW.RADIOZET.PL

WWW.ANTYRADIO.PL

WWW.PLANETA.PL