7 zł miesięcznie za abonament RTV w aucie?

25.04.2017 09:39

W oficjalnym piśmie TVP pojawiła się propozycja nowelizacji ustawy abonamentowej, zgodnie z którą właściciele aut wyposażonych w radioodbiorniki zobligowani byliby do płacenia 7 zł miesięcznie.

7 zł miesięcznie za abonament RTV w aucie? fot. materiały prasowe

Pomóc w ściąganiu opłat miałaby baza CEPiK, w której gromadzone są dane o samochodach i kierowcach. Do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców obecnie dostęp mają przede wszystkim ITD, straże miejskie i gminne, sądy, czy także policja. Nowy pomysł zakłada rozszerzenie tej listy o Pocztę Polską, odpowiedzialną za pobieranie abonamentu, o czym przeczytamy w piśmie:

"

Jak wiadomo, bardzo mało efektywny jest pobór opłat abonamentowych od firm i instytucji. W tym zakresie, a także w odniesieniu do gospodarstw domowych innych niż korzystające z usług telewizji płatnej, znacząca poprawa skuteczności poboru opłat abonamentowych mogłaby nastąpić przynajmniej przez ułatwienie identyfikacji odbiorników radiowych w samochodach. Instrumentem służącym temu celowi byłoby przyznanie operatorowi wyznaczonemu - wyłącznie w zakresie i celu poboru opłat abonamentowych - uprawnienia do dostępu do informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów na zasadach dostępu określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla organów podatkowych - w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 80b pkt 1-5 tej ustawy. Korespondowałoby to z już istniejącym rozwiązaniem uprawniającym Pocztę do dostępu do danych z rejestru PESEL (art. 7 ust. la ustawy o opłatach abonamentowych). W toku dalszych prac można też rozważyć dalsze elementy usprawniające pobór opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne w samochodach.   "

Wraz z pojawieniem się tych propozycji, nie zabrakło głosów krytyki, w tym oskarżeń poddających pod wątpliwość zgodność proponowanych przepisów z konstytucją, czy prawem unijnym. Już wcześniej planowane było uregulowanie kwestii finansowania państwowego radia i telewizji poprzez wprowadzenie opłaty audiowizualnej.

Wzrost kosztów utrzymania samochodów o 84 zł w skali roku wydaje się być mało istotny, zważywszy na spore wydatki związane z deprecjacją, serwisem, paliwem, czy ubezpieczeniem OC, co wcale nie oznacza, że sama koncepcja jest słuszna.

RadioZET/MS

Zagłosuj

Płacenie abonamentu za radioodbiorniki w autach to dobry pomysł?

Duży wybór sprzętu AGD RTV

Oceń