CEPiK 2.0 jeszcze w 2017 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

07.07.2017 12:10

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie odnoszącym się do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

CEPiK 2.0 jeszcze w 2017 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać? fot. materiały prasowe

Przepisy dotyczące CEP mają zacząć obowiązywać od 30 października 2017 roku, co jest efektem działań naprawczych, podjętych względem systemu CEPiK 2.0. Jednym z jego elementów jest etapowe uruchamianie jego zmodernizowanej wersji. Z kolei poprzednia nowelizacja zakładała oddanie do użytku w pełni funkcjonalnego systemu z dniem 4 czerwca 2018 roku.

Centralna Ewidecja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) jest jednym z najczęściej używanych przez obywateli systemów informatycznych, służących przede wszystkim kierowcom i poprawie bezpieczeństwa. Nowe regulacje zakładają, że od 30 października 2017 roku za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem. Przewidziano jednak wyjątek od tych przepisów, wprowadzając przepis umożliwiający wniesienie opłat za badanie techniczne i opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego w przypadku rozliczenia usługi na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. To ukłon w stronę przedsiębiorców zarządzających flotą samochodową.

Do CEP mają trafiać informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, o jego ewentualnym zajęciu przez organ egzekucyjny, czy majątkowy. To bardzo istotne dane z perspektywy potencjalnych nabywców, którzy mogą się dowiedzieć o ograniczonym prawie właściciela do dysponowania pojazdem.

Dodatkowo, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie zobowiązany do przekazywania informacji o istotnych szkodach (uszkodzenie układu nośnego, hamulcowego, kierowniczego, mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i kwalifikującą auto do dodatkowego badania technicznego), do jakich doszło podczas wypadku.

Ponadto nowe regulacje przewidują możliwość zatrzymywania przez Straż Graniczną dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie auta.

RadioZET/MS

Oceń