Zamknij

Koniec z zatrzymywaniem jazdy za przekroczenie prędkości

Redakcja
15.05.2018 11:12
policja kontrola drogowa
fot. WOJCIECH KARDAS AGENCJA GAZETA

W piątek Senat przyjął bez żadnych poprawek nowelizację Prawa o ruchu drogowym o niezatrzymywaniu prawa jazdy po przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym przy stanie wyższej konieczności. W najbliższym czasie zasada wejdzie w życie.

Obecne przepisy mówią, że w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym policjant w momencie kontroli drogowej ma prawo do zatrzymania dokumentu kierowcy. Dalej przesyła go do starosty, który formalnie zatrzymuje prawo jazdy.

Propozycja senatorów polegała na tym, aby nie zatrzymywać dokumentu uprawniającego do jazdy samochodem takiej osoby w terenie zabudowanym, jeśli kierowca działał w okolicznościach zagrażających życiu albo zdrowiu drugiego człowieka.

Niezatrzymywanie prawa jazdy po przekroczeniu prędkości: Zmiany w przepisach

Posłowie zaproponowali inną zmianę, w której kierowca będzie mógł odstąpić od zatrzymania dokumentu, pod warunkiem, że działał „w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego”.

Oprócz tego posłowie wydłużyli czas z 14 do 21 dni, w którym starosta będzie musiał podjąć decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 79 senatorów, nikt nie był przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Nowela ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kiedy kierujący pojazdem straci dokument w ten sposób po raz pierwszy, prawo jazdy zatrzymywane jest na trzy miesiące. Jeśli taka osoba zlekceważy decyzję i w tym okresie zostanie złapana podczas prowadzenia samochodu, okres wydłuża się do sześciu miesięcy. Kolejna taka wpadka wiąże się z cofnięciem uprawnień i koniecznością powtórnego zdawania egzaminu.

TO RÓWNIEŻ CIĘ ZAINTERESUJE:

RadioZET.pl/MW