Zamknij

Lista nowych opłat dla polskich kierowców

Redakcja
30.07.2018 14:49
kierowca pobiera bilet
fot. Shutterstock

W ostatnim czasie rząd wprowadził m.in. tzw. podatek paliwowy i karę za spóźniony przegląd. Na jakie jeszcze inne wydatki muszą przygotować się polscy kierowcy? Przedstawiamy listę opłat.

Trwają prace serwisowe. Zapraszamy wkrótce

Opłaty za parkowanie w centrum miasta

Według nowych przepisów wszystkie miasta mające powyżej 100 tys. mieszkańców mają obowiązek pobierania wyższych opłat w śródmiejskich strefach płatnego parkowania. Ustawa przyjęta przez Sejm zakłada, że w wyznaczonych miejscach będzie obowiązywać stawka godzinowa do wysokości 0,45 proc. płacy minimalnej. W tym roku daje to kwotę 9,45 zł, a w przyszłym ma ona wynosić 9,99 zł za godzinę parkowania. W innych strefach kierowcy będą musieli zapłacić 0,15 proc płacy minimalnej, czyli 3,33 zł. Dodatkowo ustawa pozwala na pobieranie opłat w weekendy.

Opłata emisyjna

W pierwszej połowie lipca Andrzej Duda podpisała nowelę ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, co wprowadziło opłatę emisyjną od paliw. W związku z tym ceny przy dystrybutorach mogą wzrosnąć do 8 groszy na litrze. Dodając przy tym podatek VAT, daje to kwotę 10 gr. Opłata wnosi 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który trafia na rynek w Polsce.

Kara za wjazd do stref czystego transportu bez opłaty

Za niezapłacenie za wjazd do strefy czystego transportu możemy zostać ukarani mandatem karnym do 500 zł.

Opłata jakościowa

Kierowców dotknie nowa opłata jakościowa, która będzie obowiązywać w każdym badaniu technicznym przeprowadzonym w stacji kontroli pojazdów. Nowelizacja ustawy niesie też kary dla spóźnialskich, którzy będą zwlekać z dokonaniem badania.

Zgodnie z ustawą nowa opłata jakościowa trafi na rachunek Transportowego Dozoru Technicznego, a wszystkie środki będą przeznaczone „na zapewnienie prawidłowej jakości badań technicznych pojazdów”.

Kara za spóźnione badanie

Wszyscy spóźnialscy, którzy będą zwlekać z przeprowadzeniem badania technicznego, zostaną obciążeni karami. W przypadku badania, które wykonano 45 dni po terminie jego ważności, na właścicieli nałożona zostanie opłata sanacyjna. Wówczas opłata ma zostać jednorazowo podwyższona o 60 proc. ceny badania technicznego.

Opłata za wjazd do strefy „eko”

Ustawa wnosząca opłaty do strefy „eko” umożliwi samorządom stworzenie stref czystego transportu, co wiąże się z ograniczeniem wjazdów samochodów z tradycyjnymi silnikami spalinowymi. W związku z tym opłata do takiej strefy nie będzie wyższa niż 2,50 zł za godzinę i ma obowiązywać od 9 do 17. Jednocześnie zrezygnowano z dobowej opłaty wynoszącej 25 zł.

Surowsze kary za parkowanie bez biletu

Samorządy będą miały prawo do zwiększenia kwoty mandatu dla tych, którzy parkują bez biletu. Na chwilę obecną kara wynosi 50 zł. Jednak po podniesieniu jej do wysokości do 10 proc. minimalnego wynagrodzenia ukarani będą musieli zapłacić 210 zł.

RadioZET.pl/TVN24BiS.pl/MW

Trwają prace serwisowe. Zapraszamy wkrótce