Zamknij

Myjesz samochód na własnej posesji? Uważaj, możesz dostać mandat!

Redakcja
02.10.2018 11:40
mycie samochodu
fot. Shutterstock

Za mycie samochodu na własnej posesji grozi spory mandat. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w polskim prawie istnieje zapis, który mówi, że mycie pojazdu na nieprzystosowanym terenie jest karalne.

Chcąc umyć swój samochód pod blokiem czy na własnej posesji, możemy zostać ukarani mandatem do kwoty nawet 500 zł. W polskim prawie istnieje zapis, który mówi, że mycie pojazdu na nieprzystosowanej posesji grozi karą grzywny. Ale jak mamy rozumieć nieodpowiednie przystosowanie posesji? Chodzi o nieprzepuszczalne podłoże i odpływ zużytej wody do kanalizacji.

Myjąc samochód na takim terenie, brudna woda wsiąka w ziemię, co jest niezgodne z prawem. Przepis znajdziemy w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dokładniej ustawa w artykule 4 stanowi:

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: […]
b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

W związku z tym możemy myć samochód poza myjnią, jeśli ścieki będą odprowadzane do kanalizacji albo zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi jest zabronione.

Wobec tego nie złamiemy prawa, jeśli będziemy myć pojazd na myjniach i w miejscach wyznaczonych przez zarządców spółdzielni, wspólnot lub władz gmin.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE:

RadioZET.pl/motofakty.pl/MW