Nie będzie opłaty abonamentowej dla posiadaczy aut

22.05.2017 08:59

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy abonamentowej, która nie przewiduje opłat dla właścicieli samochodów wyposażonych w radioodbiorniki.

Nie będzie opłaty abonamentowej dla posiadaczy aut fot. materiały prasowe

W oficjalnym piśmie TVP pojawiła się propozycja obowiązkowej opłaty dla użytkowników samochodów w wysokości 7 zł miesięcznie. W egzekwowaniu należności pomóc miał dostęp do bazy CEPiK dla Poczty Polskiej, odpowiedzialnej za pobieranie abonamentu. I tutaj pojawiły się wątpliwości...

Zdaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poczta Polska uzyskałaby dostęp do zbyt wielu danych osobowych. Nie bez znaczenia okazał się również fakt, że zdecydowana większość właścicieli aut uiszcza opłaty za odbiorniki radiowe i telewizyjne w domach, dlatego obecność radia w pojeździe wyłącznie w niektórych przypadkach wpływałaby na wysokość opłat.

Pierwotnie wzrost kosztów utrzymania w skali roku miał zwiększyć się o 84 zł. Momentalnie na propozycje wystosowane w piśmie TVP spłynęła fala krytyki. Pod wątpliwość poddawano zgodność proponowanych przepisów z konstytucją i prawem unijnym.

Szczegóły dotyczące tego pomysłu można było znaleźć w dokumencie TVP:

"

Jak wiadomo, bardzo mało efektywny jest pobór opłat abonamentowych od firm i instytucji. W tym zakresie, a także w odniesieniu do gospodarstw domowych innych niż korzystające z usług telewizji płatnej, znacząca poprawa skuteczności poboru opłat abonamentowych mogłaby nastąpić przynajmniej przez ułatwienie identyfikacji odbiorników radiowych w samochodach. Instrumentem służącym temu celowi byłoby przyznanie operatorowi wyznaczonemu - wyłącznie w zakresie i celu poboru opłat abonamentowych - uprawnienia do dostępu do informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów na zasadach dostępu określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla organów podatkowych - w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 80b pkt 1-5 tej ustawy. Korespondowałoby to z już istniejącym rozwiązaniem uprawniającym Pocztę do dostępu do danych z rejestru PESEL (art. 7 ust. la ustawy o opłatach abonamentowych). W toku dalszych prac można też rozważyć dalsze elementy usprawniające pobór opłat abonamentowych za odbiorniki radiofoniczne w samochodach.   "

RadioZET/MS

Zagłosuj

Dobra decyzja?

Oceń