Pasażer pijanego kierowcy przyczynia się do powstania szkody

11.05.2017 12:21

Mężczyzna podróżujący samochodem prowadzonym przez pijanego kierowcę doznał obrażeń w wyniku wypadku, do którego doszło 28 lipca 2003 roku. W związku z tym, pasażer domagał się od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zasądzenia renty oraz zadośćuczynienia w kwocie 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Pasażer pijanego kierowcy przyczynia się do powstania szkody fot. materiały prasowe

W wyniku wypadku mężczyzna wcześniej pracujący jako dekarz i mechanik samochodowy doznał otwartego złamania z ubytkiem kości przedramienia, zwichnięcia w stawie łokciowym i rany tłuczonej głowy. W dodatku doszło do powikłań w trakcie procesu leczenia. Po tym incydencie nie był w stanie podjąć zatrudnienia.

Pozwany przyznał poszkodowanemu w wypadku mężczyźnie kwotę 30 000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym uwzględniając 50% stopień przyczynienia się do powstania szkody (zgodził się na jazdę samochodem z kierowcą znajdującym się w stanie nietrzeźwości) wypłacił powodowi 15 000 zł.

W tej sprawie sąd wziął pod uwagę także fakt, że powód powinien zdawać sobie sprawę ze skutków podróżowania z nietrzeźwym kierowcą, ponieważ pięć dni przed wypadkiem, sam będąc pod wpływem alkoholu, spowodował kolizję, w wyniku której odniósł obrażenia jego pasażer, a także on sam.

W dodatku w treści orzeczenia przeczytamy:

"

W okolicznościach sprawy zachowanie powoda było nieprawidłowe i stanowiło przyczynę doznanej szkody, ponieważ gdyby zachował się on prawidłowo, czyli nie wsiadł do samochodu kierowanego przez osobę nietrzeźwą lub zaprotestowałby przeciwko prowadzeniu pojazdu przez tę osobę, nie doszłoby do wypadku i obrażeń, których doznał powód. Sąd Apelacyjny podkreślił, że powód wsiadł do pojazdu kierowanego przez 6 „pijanego” kierowcę sam będąc pod wpływem alkoholu, spożywanego bezpośrednio przed jazdą. Jak wykazało badanie, stężenie alkoholu we krwi kierowcy w chwili zdarzenia wynosiło 1,8‰, co musiało powodować znaczne ograniczenie sprawności psychomotorycznej kierowcy. Nie zniechęciło to jednak powoda do wzięcia udziału w jeździe. "

RadioZET/MS

Oceń