Projekt nowelizacji o ruchu drogowym przyjęty przez rząd

26.04.2017 12:51

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiającej profesjonalną rejestrację pojazdów. Nowelizacja wprowadza nową formę czasowej rejestracji aut. Dzięki temu możliwe będzie odbywanie jazd testowych bez konieczności rejestracji każdego auta w urzędzie.

Projekt nowelizacji o ruchu drogowym przyjęty przez rząd fot. materiały prasowe

Ma to na celu uproszczenie działalności przedsiębiorstw poprzez odciążenie ich od obowiązków administracyjnych. To odpowiedź na postulaty branży motoryzacyjnej, w tym dealerów oraz jednostki badawcze. Szacuje się, że z reformy może skorzystać około 20 000 polskich firm. Jak ma działać to rozwiązanie? Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wyjaśnia:

"

Projekt zakłada, że dokumentem zaświadczającym o dopuszczeniu do jazdy testowej pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy będzie profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi. Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego będzie wypełniany przez starostę oraz podmiot uprawniony. "

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i tablic mają być przedsiębiorcy z siedzibą lub oddziałem w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów. Organem dokonującym rejestracji ma być starosta. Po wniesieniu opłaty administracyjnej i ewidencyjnej rejestracja będzie obowiązywała przez rok. Uprawnione podmioty będą mogły zamówić do 100 blankietów – wyjątek stanowić mają producenci.

Opłata za wydanie profesjonalnej rejestracji ma być nie wyższa niż 100 zł, a blankietu dowodu rejestracyjnego kosztować 20 zł. W szczególnych okolicznościach starostowie będą mogli uchylić decyzję o wydaniu rejestracji. Możliwe ma być także użycie jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Na podmiocie uprawnionym ciążyć będą pewne obowiązki. Profesjonalny dowód ma być ważny 30 dni od daty wypełnienia, a jeśli zostanie wydany na wniosek jednostki uprawnionej lub badawczej producenta, to długość jego obowiązywania wydłuży się do 6 miesięcy.

Ponadto podmiot uprawniony w ciągu 30 dni od wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji będzie zmuszony do zwrócenia staroście blankietów, dowodów rejestracyjnych i tablic – jeśli tego nie uczyni, zapłaci 3 000 zł grzywny. Dodatkowo, koniecznością będzie prowadzenie wykazu pojazdów użytkowanych w ruchu drogowym. Za niedostosowanie się do tego ostatniego grozi kara 5 000 zł.

Kwestie prowadzenia jazd testowych również zostały uregulowane:

"

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że pojazd podlegający profesjonalnej rejestracji będzie mógł być prowadzony nie tylko przez podmiot uprawniony lub jego pracownika, ale też przez klienta oraz kierowcę wynajętego przez producenta. Obowiązujące przepisy przewidują, że jazdę testową może w praktyce wykonać jedynie osoba uprawniona, a potencjalny nabywca jest osobą towarzyszącą. Nowe przepisy pozwolą również na gromadzenie odpowiednich danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz umożliwią skuteczne sprawdzanie uprawnień do profesjonalnej rejestracji pojazdów przez organy kontroli ruchu drogowego. "

Po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt ustawy zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po 18 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

RadioZET/MIB/MS

Zagłosuj

Dobre zmiany?

Oceń