Projekt zmian zakłada zdawanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy co 12 miesięcy

28.06.2017 13:57

Dariusz Chyćko, pełniący funkcję egzaminatora w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Lublinie oraz będący członkiem zespołu doradczego przy ministrze infrastruktury, zapowiedział zmiany w kursach na prawo jazdy.

Projekt zmian zakłada zdawanie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy co 12 miesięcy fot. Piotr Kamionka / East News

Projekt, który wciąż jest dopracowywany, zakłada, że wszystkie osoby z prawem jazdy będą musiały przystępować do egzaminu teoretycznego co 12 miesięcy. Wydaje się to dobrym pomysłem, zważywszy na stale modyfikowane przepisy ruchu drogowego. 

Dodatkowo, zanim kandydat trafi na egzamin, będzie mógł uczestniczyć w jazdach w ruchu drogowym z opiekunem prywatnym samochodem. Ten pomysł zdaniem ekspertów budzi niepokój:

"

Jeśli dopuścimy taką możliwość, to nie będą bali się z niej korzystać ludzie majętni, ani ci, którzy nie są świadomi tego, że w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego osoba, która spowoduje wypadek i nie posiada dokumentów zezwalających na prowadzenie pojazdu, będzie musiała koniec końców z własnej kieszeni zapłacić za szkody. "

Pomysłodawcy są zdania, że to rozwiązanie pozytywnie wpłynie na umiejętność obserwacji ruchu drogowego i rozszerzy kompetencje wyniesione z kursu. Kolejnym punktem jest obowiązkowe uczestnictwo instruktora w egzaminie na prawo jazdy swojego kursanta. 

Niektórzy internauci są zdania, że problemem jest nie tylko słaba znajomość przepisów ruchu drogowego, ale także brak nacisku na doskonalenie technik jazdy. Większość osób nie potrafi odpowiednio panować nad samochodem, nie wie co zrobić w sytuacji podbramkowej. Terminy takie jak podsterowność lub nadsterowność dla bardzo wielu osób są obce, nie tylko w praktyce, ale także w teorii. Obecnie egzamin na prawo jazdy sprawdza jedynie umiejętność poruszania się po drogach oraz znajomość przepisów ruchu drogowego, a nie umiejętność prowadzenia samochodu. 

Zdałbyś na prawo jazdy? Rozwiąż quiz z pytaniami egzaminacyjnymi:

RadioZET/tokfm.pl/MS

Oceń