Ruszają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

22.09.2017 13:59

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało o rozpoczętych konsultacjach publicznych nowelizacji o transporcie drogowym.

Ruszają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym fot. materiały prasowe

W proponowanych zmianach przewiduje się między innymi wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób, przy jednoczesnym ustanowieniu licencji pośrednictwa, wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, polegających m.in. na zniesieniu wymogów finansowych stanowiących zabezpieczenie finansowe dla prowadzenia takiej działalności, a także zniesienie obowiązkowych szkoleń z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla osób ubiegających się o licencje na przewóz taksówką.

Jak zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa. Propozycje mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób, na którym działają obecnie podmioty wykonujące przewozy bez licencji i stworzyć równe zasady dla funkcjonowania tego rynku.

Licencje na pośrednictwo przy przewozie osób będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in.:

  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy,
  • nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  • posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
  • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Co istotne, kierujący pojazdem będzie musiał posiadać ubezpieczenie OC i ważne okresowe badania. Na pośredniku będzie ciążyć konieczność sprawdzenia, czy auto jest sprawne.

Podmioty wykonujące przewozy drogowe w zakresie transportu będą musiały posiadać ważną licencję:

Dużym ułatwieniem będzie obniżenie o ponad 50% opłat za jej uzyskanie, np. za licencję ważną przez okres od 2 do 15 lat trzeba będzie zapłacić 320 zł (obecnie jest to 700 zł), a za licencję na okres od 15 do 30 lat 380 zł (obecnie 800 zł). Obniżenie opłat jest planowane w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

RadioZET/mib.gov.pl/MS

Zagłosuj

Dobre zmiany?

Oceń