Zakaz prowadzenia dotyczy ściśle określonych kategorii

25.05.2017 15:54

Wojewódzki Sąd Administracyjny Poznaniu uznał za niezgodne z konstytucją zakazanie kierowcy prowadzenia wszystkich pojazdów po tym, gdy stracił uprawnienia za jazdę pod wpływem alkoholu.

Zakaz prowadzenia dotyczy ściśle określonych kategorii fot. Piotr Jędzura / East News

Mężczyzna miał sporego pecha, zważywszy na fakt, że ledwie co jego czyn zakwalifikował się na przestępstwo. W chwili badania miał 0,59 promila alkoholu – stan nietrzeźwości jest od 0,5 promila. Sprawa trafiła do sądu, który pozbawił kierowcę uprawnień na okres 3 lat. Ten z kolei uznał, że skoro orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B, to wciąż może jeździć pozostałymi pojazdami, zważywszy na posiadane uprawnienia (A, C, C+E, T).

Wystąpił zatem z wnioskiem o wydanie prawa jazdy ze wspomnianymi wyżej kategoriami. Starosta odmówił. Kierowca zaskarżył decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wspominając o tym, że to sąd karny, a nie organ administracji decyduje o karze. SKO poparło stronę starosty, jednak ostatecznie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nakazał wydanie dokumentu.

W uzasadnieniu przeczytamy między innymi:

"

W tej sytuacji wprowadzenie przez prawodawcę w art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami obligatoryjnego i nieprzewidującego jakichkolwiek wyjątków zakazu zwracania osobom wobec, których orzeczono środek karny zakazu prowadzenia pojazdów kat. B, dokumentów potwierdzających posiadanie przez nich uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie praw jazdy pozostałych kategorii uznać należy za oczywiste naruszenie zasady podziału i równowagi władz, w tym władzy ustawodawczej i sądowniczej, bowiem godzi w autonomię sądu karnego w zakresie kształtowania represji karnej. "

RadioZET/MS

Oceń