BZ WBK wypowiada umowy klientom za kryptowaluty

29.12.2017 10:52

Bank BZ WBK rozwiązał z klientem umowę, bo ten kupował kryptowaluty. Uzasadnienie jest rodem z minionej epoki – według instytucji, co nie jest dozwolone prawem, jest zabronione.

BZ WBK wypowiada umowy klientom za kryptowaluty fot. materiały prasowe

Bank uznał, że kupując i sprzedając kryptowaluty klient naruszył regulamin świadczenia usług, a w szczególności zapis o zakazie wykorzystywania rachunku do celów niezgodnych z prawem.

- Na podstawie regulaminu, na podstawie którego prowadzony jest Pana rachunek (par. 39) bank ma prawo wypowiedzieć umowę rachunku bankowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rachunek jest wykorzystywany do celów niezgodnych z przepisami prawa. Obrót walutą wirtualną/kryptowalutą, który widoczny jest na Państwa rachunkach, nie jest objęty jednoznacznymi przepisami prawa polskiego – brak jest na rynku polskim regulacji oraz rekomendacji regulatorów w tym zakresie – czytamy w piśmie przysłanym klientowi.

BZ WBK postanowiło zinterpretować prawo w sprzeczności z ogólnie przyjętą wykładnią, mówiącą, że co nie jest zakazane, jest dozwolone. Brak regulacji dotyczących kryptowalut został uznany za wystarczający, żeby obrót wirtualną walutą był niezgodny z prawem.

W odpowiedzi na zapytania mediów widać już inne tłumaczenie podjętej decyzji – bank tłumaczy go między innymi wolnością gospodarczą oraz dużym ryzykiem inwestowania w kryptowaluty.

- Wobec przypadków wykorzystywania kryptowalut również do nielegalnej lub nieetycznej działalności, Bank opierając się na określonej w kodeksie cywilnym zasadzie swobody umów podjął decyzję o nienawiązywaniu, co do zasady, relacji z podmiotami zajmującymi się obrotem wirtualnymi walutami oraz o wycofywaniu się z tych relacji, gdy współpraca została już podjęta. Dotyczy to przykładowo giełdy kryptowalut, kantorów handlujących w przewadze kryptowalutami lub innych klientów, dla których taki handel jest głównym przedmiotem działalności. W swej decyzji Bank kierował się również stanowiskiem KNF, wskazującym na bardzo wysokie ryzyko inwestowania w kryptowaluty – czytamy w oficjalnym oświadczeniu banku.

Wynika z niego, że osoby fizyczne inwestujące w kryptowaluty sporadycznie mogą spać spokojnie – bank zamierza wypowiadać umowy o prowadzenie rachunku podmiotom, które z obrotu wirtualnymi walutami uczyniły podstawowe źródło przychodu.

Zagłosuj

Interesujesz się kryptowalutami?

RadioZET.pl/MT

Oceń