Sprzęt psuje Ci się kilka dni po utracie gwarancji? Nowe pomysły Unii temu zapobiegną

07.07.2017 14:00

Unia Europejska wydaje wojnę produktom, które celowo są postarzane i zaczynają się samoczynnie psuć lub bardzo trudno jest dokonać ich naprawy.

Sprzęt psuje Ci się kilka dni po utracie gwarancji? Nowe pomysły Unii temu zapobiegną fot. Sygmoral, CC BY-SA 4.0

Parlament Europejski przyjął rezolucję o dłuższym życiu produktów. W głosowaniu wzięło udział 696 posłów, z czego aż 662 było za jej przyjęciem, 32 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt tworzony przez Parlament Unii Europejskiej nałoży wiele obowiązków na producentów chcących sprzedawać swoje produkty w Europie.

Niektóre z propozycji, jakie wprowadza projekt, wyglądają następująco:

  • tworzenie trwałych, możliwych do zreperowania produktów, wprowadzenie „kryteriów minimalnej odporności” dla wszystkich kategorii produktów, począwszy od etapu projektu
  • jeśli naprawa produktu trwa dłużej niż miesiąc, gwarancja powinna zostać przedłużona o okres odpowiadający czasowi naprawy
  • państwa członkowskie powinny zachęcać do produkowania rzeczy trwałych i nadających się do naprawy, wspierać naprawy oraz sprzedaż produktów z drugiej ręki, co mogłoby przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy i zredukowania ilości odpadów
  • części niezbędne do funkcjonowania produktu, takie jak baterie lub żarówki LED, nie powinny być wmontowywane na stałe, chyba, że wymagają tego względy bezpieczeństwa
  • części zamienne niezbędne do właściwego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, działania produktu, powinny być dostępne „w cenach współmiernych do rodzaju i cyklu życia produktu”
  • stworzenie obowiązującej w całej UE definicji „sztucznego skracania cyklu życia produktów” oraz systemu testowania i wykrywania takich przypadków wraz z odpowiednimi środkami zniechęcającymi producentów do takich praktyk

Poza tym UE chce, by wprowadzono nowe oznaczenia dla produktów informujące klientów o tym, jak proste są w naprawie, ile zasobów jest zużywanych do ich produkcji oraz jak trwały i możliwy do zmodernizowania jest dany produkt wraz z rozwojem technologii.

Jednocześnie to drobne wymuszenie na producentach sprzętu o możliwości naprawiania produktów ma spełniać kilka ról - przede wszystkim skorzystają na nim konsumenci, jeśli będzie łatwiej naprawić ewentualne uszkodzenia, a także pomoże to w ochronie środowiska i zasobów naturalnych, jak również zwiększy lokalny wzrost gospodarczy.

Zagłosuj

Często zdarza Ci się, by sprzęt elektroniczny zepsuł się tuż po upływie jego gwarancji?

RadioZET.pl/AM

Oceń