Słuchaj
Mateusz Ptaszyński, Marcin Sońta
Aga Kołodziejska
Damian Michałowski, Ewelina Pacyna
Marcin Łukasik
Kamil Nosel, Marcin Łukasik
Redakcja Radia ZET
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Telewizja nc+ odda pieniądze klientom. Kto dostanie zwrot?

30.08.2017 12:22
xxx zet

UOKiK uznał, że telewizja nc+ źle interpretowała przepisy opisujące prawa klientów zawierających umowy zdalnie – operator zobowiązał się do publicznej rekompensaty i oddania pieniędzy byłych i obecnym klientom.

Telewizja nc+ odda pieniądze klientom. Kto dostanie zwrot? fot. flash.pro, CC BY 2.0

Według obowiązującego w Polsce prawa klienci, którzy zawierają umowę o świadczenie usług zdalnie – przez telefon lub internet – mają prawo do zrezygnowania z zobowiązania w ciągu 14 dni. Wyjątkiem jest świadczenie usług cyfrowych – na przykład zakup filmu lub gry, po obejrzeniu którego taka opcja jest już niedostępna.

Mówi o tym wyjątek w przepisach, którzy przez nc+ został zinterpretowany jako możliwość odmawiania prawa do rezygnacji z umowy zawieranej zdalnie klientom, którzy otrzymali przed upływem 14 dni od jej zawarcia możliwość oglądania programów TV.

Zagadnieniu przyglądał się UOKiK od grudnia 2015 roku po otrzymaniu skarg od klientów nc+, którym telewizja odmówiła prawa do odstąpienia od umowy. Po przeprowadzeniu dochodzenia Urząd uznał, że telewizja działała nieprawidłowo.

- W kontekście usług telewizji należy rozróżnić dwie sytuacje. Z jednej strony przedmiotem umowy może być zapewnienie konsumentowi dostępu do konkretnej audycji (np. wydarzenia sportowego) lub nagrania wizualnego (tzw. usługa VoD). Obejrzenie przez konsumenta np. zamówionego filmu prowadzi do spełnienia przez przedsiębiorcę świadczenia w całości. Wówczas prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje – czytamy w oświadczeniu UOKiK.

- Z drugiej strony usługa telewizji może polegać na zapewnieniu konsumentowi stałego dostępu do określonego pakietu kanałów. Tego przypadku dotyczyło postępowanie prowadzone przez UOKiK. Tutaj istotą umowy nie jest dostarczenie pojedynczej treści, lecz zapewnienie ciągłości korzystania z usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Odstąpienie jest zatem możliwe, wymaga jednak zwrotu kosztów usługi, z której konsument już skorzystał – doprecyzowuje Urząd.

- Decyzja UOKiK dotyczy zaszłości historycznych związanych z procesem potwierdzania przez spółkę umów zawieranych na odległość oraz konsekwencji przyjęcia przez spółkę odmiennej od UOKiK interpretacji charakteru usług świadczonych przez ITI Neovision S.A. W związku z decyzją, pewne grupy klientów platformy nc+ otrzymają rekompensatę, w postaci benefitów finansowych i produktowych, za doznane z tego tytułu niedogodności. Platforma nc+ wdroży jednocześnie proces naprawczy, który zapewni dla nowych umów możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni. O szczegółach związanych z formą i zakresem rekompensaty będziemy informować klientów w ogłoszeniu prasowym oraz indywidualnej korespondencji - komentuje dla RadioZET.pl Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Rzecznik Prasowy nc+.

Telewizja nc+ zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych przez Urząd praktyk oraz do zapewnienia rekompensat klientom, których wnioski o rozwiązanie umowy zawartej zdalnie zostały rozpatrzone negatywnie.

Rodzaj i wysokość świadczenia ma zależeć od tego, co spotkało danego konsumenta podczas rozpatrywania wniosku o odstąpienia od umowy oraz czy jest on w dalszym ciągu klientem nc+.

Brak wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług lub brak możliwości odstąpienia od umowy po rozpoczęciu korzystania z telewizji (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie).

Obecni abonenci będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 6 miesięcy oraz otrzymają promocyjną ofertę. Byli klienci, jeżeli rozwiązali umowę przed terminem, mogą liczyć na zwrot kosztów rezygnacji z kontraktu oraz kwoty jaką wcześniej zapłacili za korzystanie z telewizji. Jeżeli nie rozwiązali umowy przed jej zakończeniem – dostaną z powrotem pieniądze za ostatnie 6 miesięcy korzystania z usług ITI Neovision.

Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy – od marca 2013 do lipca 2014 roku (dotyczy osób, których reklamacje rozpatrzono negatywnie).

Obecni abonenci będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 3 miesiące. Byli klienci dostaną zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące opłacania abonamentu.

Brak potwierdzenia zawarcia umowy w terminie – od marca 2013 do lipca 2014 roku.

Jeżeli konsumenci otrzymali potwierdzenie zawarcia umowy dopiero po złożeniu reklamacji, będą mogli bezpłatnie korzystać z dotychczasowych usług przez 3 miesiące (obecni) lub otrzymają zwrot kosztów za ostatnie 3 miesiące korzystania z usług spółki (byli). Jeśli otrzymali umowę po terminie, ale nie musieli kontaktować się w tym celu ze spółką – wówczas dostaną bezpłatny dostęp do wybranych usług na określony czas (obecni abonenci), lub promocyjną ofertę (byli klienci).

Zagłosuj

Dostaniecie zwrot od nc+?

RadioZET.pl/UOKiK/MT

Oceń