Słuchaj
Michał Korościel, Damian Michałowski
Michał Korościel, Damian Michałowski
Michał Korościel
Marcin Sońta , Mateusz Ptaszyński
Justyna Dżbik, Kamil Nosel
Hubert Radzikowski
Sprawdź co graliśmy

Teraz gramy

Ustawa o sądach pozwala przejmować prawa do programów komputerowych

17.07.2017 14:24

Wystarczy decyzja ministra sprawiedliwości, żeby prawa autorskie do używanego przez sądy, prokuraturę lub komornika programu przeszły na rzecz państwa.

Ustawa o sądach pozwala przejmować prawa do programów komputerowych fot. materiały prasowe

Taka możliwość znalazła się w uchwalonej przez Sejm nowelizacji prawa o sądach powszechnych.

- Minister Sprawiedliwości może, w drodze decyzji, przyznać Skarbowi Państwa uprawnienia wynikające z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne, zwanego dalej „programem komputerowym”, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań sądów - brzmi zapis zawarty w nowej ustawie.

Teoretycznie oznacza to, że programiści i przedsiębiorstwa informatyczne, które dostarczają lub dostarczyły swoje produkty dla sądów, prokuratur lub komorników muszą liczyć się z możliwością utraty praw do swoich dzieł.

Kryteria, na podstawie których miałoby przebiegać wywłaszczenie, nie są określone precyzyjnie.

- Decyzja, o której mowa w § 1, może zostać wydana, jeżeli zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego lub systemu teleinformatycznego wykorzystującego program komputerowy, lub jeżeli zapewnienia ich sprawności działania lub ciągłości funkcjonowania wymaga ważny interes państwa lub dobro wymiaru sprawiedliwości, a porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, napotyka przeszkody - czytamy w opisie stosowania metody zawartej w ustawie.

Zmiany w przepisach mają za zadanie uchronić administrację publiczną - w tym przypadku wymiar sprawiedliwości - przed konsekwencjami zawarcia umów, które skazują na monopol jednego dostawcy, mogącego zawyżać ceny swoich usług.

Niejasne sformułowania i brak jednoznacznych definicji sprawiają jednak, że przepisy można w teorii wykorzystać w celu przejęcia praw do jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przez sądy - na przykład systemu Windows.

Zagłosuj

Co sądzicie o tym zapisie w ustawie?

RadioZET.pl/MT

Oceń