Zamknij
front image front image
logotypes logotypes

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest na terenie całego kraju wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Wśród nich są projekty związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszeniem emisyjności gospodarki czy ograniczeniem strat sieciowych. Ich całkowita wartość w kończącej się perspektywie to blisko 28 mld zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło niemal 12 mld zł.Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało audycje radiowe poświęcone realizacji Programu w sektorze energetyka.

 

Zachęcamy do wysłuchania i zapoznania się z aktualnymi realizacjami programu